donderdag 07 september 2017

Visitatie

NVM-mondhygiënisten is van start gegaan met de mondzorgbrede praktijkvisitatie en dit willen we vieren tijdens het NVM-lustrumcongres.
U treft ons op de standhoudersmarkt met een leuke ludieke spelactiviteit waarbij een mooie prijs te winnen valt, namelijk een praktijkvisitatie ter waarde van €900,-!! Dus kom langs en speel mee…
Ook zijn er enkele hoofdvisiteurs aanwezig. Dus heeft u nog vragen over de praktijkvisitatie, kom langs en ga in gesprek.

 

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl