donderdag 19 oktober 2017

Wijziging Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vanaf 1 jan 2019

De wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is sinds 2013 van kracht. NVM-mondhygiënisten heeft een meldcode en stappenplan ontwikkeld die de mondhygiënist helpt om te gaan met vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Om de effectiviteit en de duurzaamheid van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling nog meer te verbeteren, wijzigt het stappenplan vanaf 1 januari 2019.
Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht te werken met een afwegingskader, welke ondersteunt bij de beslissing of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is en of of het zelf bieden van hulp daarnaast ook mogelijk is.
NVM-mondhygienisten zal de NVM Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld aanpassen en het afwegingskader opnemen. De nieuwe werkwijze is verplicht vanaf 1 januari 2019.
Klik hier voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl