maandag 12 december 2022

Woon de interprofessionele webinar “Doorbijten en Doorslikken bij ouderen” bij

Op donderdag 12 januari van 19.30 tot 20.30 uur organiseren dr. Vanessa Hollaar, dr. Lianne Remijn en Elke Naumann de interprofessionele webinar “Doorbijten en Doorslikken bij ouderen“.

Veel kwetsbare ouderen ervaren problemen met kauwen en slikken, voedingsinname en mondgezondheid en -verzorging. Hierdoor kunnen dysfagie (slikproblemen) en ondervoeding ontstaan, maar ook een longontsteking. Het ontstaan van deze complicaties is een complex proces waarbij vele factoren, zoals verhoogde kwetsbaarheid, polyfarmacie en multimorbiditeit interacteren.

Om deze complicaties te voorkomen moeten problemen in orale functionaliteit, slikproces en voedingsstatus tijdig herkend worden. Een logopedist en diëtist kan mogelijke problemen in orale functionaliteit signaleren. Maar ook een tandarts of mondhygiënist spelen een rol bij het signaleren van achteruitgang van het algehele functioneren, toename van kwetsbaarheid en veranderingen in het slikproces, eetpatroon of voedselinname bij de oudere patiënt. Het tijdig signaleren van problemen draagt bij aan betere zorg. Dit vraagt echter om een gestructureerde en interprofessionele afstemming.

Hiervoor moeten mondhygiënisten op de hoogte zijn, hoe mogelijke problemen in voedingsstatus of slikproces gesignaleerd kunnen worden en op welke manier samengewerkt kan worden met een diëtist of logopedist. Maar ook diëtisten, logopedisten en verzorgenden moeten meer kennis hebben van de mondgezondheid.

Tijdens deze webinar wordt de interactie tussen mondgezondheid en -verzorging, orale functionaliteit, slikproblemen en voedingsstatus bij kwetsbare ouderen besproken. En wordt duidelijk waarom en hoe mondhygiënisten, logopedisten en diëtisten interprofessioneel moeten samenwerken in de (mond)zorg bij kwetsbare ouderen.

Deze onderwerpen worden belicht door vanuit onder andere recente resultaten van het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek ‘Eten met Lange Tanden’ en ‘Effects of oral health interventions in people with oropharyngeal dysphagia: a systematic review’ (Remijn et al., 2022)

Leerdoelen:
– inzicht in relatie orale functionaliteit, slikken en dysfagie
– inzicht in slikproces en slikproblemen
– inzicht in ontstaan en gevolgen van ondervoeding
– relatie dysfagie, aspiratie pneumonie en mondgezondheid
– inzicht in het belang van interprofessionele zorgafstemming
– kennis van websites en richtlijnen m.b.t. mondzorg bij zorgafhankelijke ouderen

Sprekers:
dr. Vanessa Hollaar (mondhygiënist, docent Mondzorgkunde, onderzoeker Lectoraat Voeding, Diëtetiek en Leefstijl),
dr. Lianne Remijn (logopedist, coördinator master neurorevalidatie, onderzoeker, docent master Musculoskeletale Revalidatie)
dr. Elke Naumann (associate lector Voeding, Diëtetiek en Leefstijl, docent Voeding & Diëtetiek)

Interesse om deze webinar te volgen?
Meld je aan

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl