dinsdag 12 mei 2020

Word een KIMO Pilot Praktijk

Heb je interesse in veiligheid en kwaliteit van zorg en wil je jouw praktijk of de praktijk waar je werkt dichtbij de actualiteit van richtlijnontwikkeling en -implementatie brengen? Wil je gebruik maken van de kennis en ervaring van KIMO en de Pilot Praktijken? Dan nodigt KIMO jouw mondhygiënistenpraktijk van harte uit om een KIMO Pilot Praktijk te worden.

Voor de gehele mondzorg ontwikkelt KIMO klinische praktijkrichtlijnen (KPR). Samen met een aantal mondzorgpraktijken wil deze organisatie leren over het richtlijnengebruik in de dagelijkse praktijk. Daarom is in samenspraak met de ANT, FTWV en KNMT een project gestart over hoe het gebruik van een richtlijn kan worden vastgelegd in de reguliere praktijksoftware.

Er kunnen maximaal 25 mondzorgpraktijken meedoen; variërend in patiëntaantallen, stafsamenstelling, beschikbaarheid specialisaties en vestigingsplaats (ligging in Nederland; stad of platteland). Aan deelnemende (mondhygiënisten)praktijken wordt gevraagd een minimum aantal gegevens bij te houden, waarmee het gebruik van richtlijnen in kaart kan worden gebracht. Natuurlijk mag elke mondzorgpraktijk dit aantal gegevens uitbreiden.

Het aantal te testen richtlijnen loopt gelijk op met het uitbrengen van de richtlijnen. Het gaat naar verwachting om drie of vier richtlijnen per jaar. De werkzaamheden hebben een looptijd van een paar maanden en zijn erg overzichtelijk. Het zal niet veel tijd kosten maar de gegevens moeten wel consequent en nauwgezet worden vastgelegd.

Deelname is vrijblijvend en op basis van betrokkenheid met kwaliteit en veiligheid van zorg. Tijdens de testperiode krijgt jouw praktijk het certificaat KIMO Pilot Praktijk. Dit wordt op de KIMO-website bekend gemaakt.

Voor het uitwisselen van kennis en ervaring organiseert KIMO jaarlijks een netwerkdag, waarvoor jouw praktijk wordt uitgenodigd. Voor het bezoeken van deze dag worden accreditatiepunten aangevraagd.

Wil je met jouw mondhygiënistenpraktijk of de praktijk waar je werkt een KIMO Pilot Praktijk worden? Meld jouw praktijk dan voor eind mei 2020 aan via info@hetkimo.nl, of kijk voor meer informatie op de website van KIMO.

Bron: KIMO

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl