donderdag 06 september 2018

Word je als mondhygiënist of student Mondzorgkunde belemmert in je werk of stage? Meld je dan hier!

Ervaar jij als mondhygiënist of student Mondzorgkunde belemmeringen in het uitoefenen van je werk of stage? NVM-mondhygiënisten hoort graag waar je tegenaan loopt en heeft daarvoor een meldpunt in het leven geroepen. Met jouw toestemming nemen we je melding op in een dossier. Deze kunnen we in verband met de beoogde taakherschikking gebruiken als bewijsvoering, als blijkt dat mondhygiënisten en studenten Mondzorgkunde belemmerd worden tijdens het werk of stage. De meldingen hebben wij dan ook nodig hebben om de klachten inzichtelijk te maken voor partijen die hier actie op kunnen ondernemen en daarnaast om de omvang van de klachten op landelijk niveau te kunnen bepalen. Het gaat daarbij ook om meldingen van praktijken die cliënten onder druk zetten om bij hen onder behandeling te komen en een jarenlange relatie tussen jou en je cliënten verstoren. Maar ook situaties waarbij de suggestie gewekt wordt dat cliënten behandeld gaan worden door een mondhygiënist terwijl het een assistent betreft.

Wij kunnen beter actie ondernemen wanneer de omvang van bepaalde ontwikkelingen in het veld aangetoond kunnen worden met behulp van de meldingen.

Ga naar het meldpunt.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl