Een opleiding in het buitenland volgen?

Ben je van plan om in het buitenland een opleiding tot mondhygiënist te volgen? Dan is het belangrijk te weten dat je na je opleiding niet automatisch als mondhygiënist in Nederland aan het werk kunt. Eerst moet de Commissie Buitenslands Gediplomeerden van het ministerie van VWS je buitenlandse diploma verifiëren en beoordelen. In de praktijk betekent dit dat iedereen met een buitenlands diploma Mondhygiënist/Dental Hygienist moet bijscholen om in Nederland met als officiële, beschermde titel mondhygiënist aan de slag te kunnen. Dit geldt ook als je in België je diploma hebt behaald.

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl