Persbericht: Steeds meer mensen gaan naar de mondhygiënist

donderdag 07 februari 2013

Uit onderzoek van Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) blijkt dat steeds meer mensen de mondhygiënist bezoeken. Cijfers zijn afkomstig van onderzoek dat de NVM uitvoerde tijdens de Nationale Gezondheidsbeurs, 25 t/m 27 januari in Jaarbeurs Utrecht. Meer dan de helft van de beursbezoekers die plaatsnamen in de behandelstoel om de conditie van hun tandvlees te laten checken, bezoekt zelf ook een mondhygiënist. In vergelijking met het onderzoek dat in 2010 op deze beurs werd uitgevoerd is er een mooie stijging te zien, want destijds bezocht nog maar een derde van de deelnemers aan het onderzoek een mondhygiënist.

‘Dit is een goede ontwikkeling,’ aldus Corrie Jongbloed, voorzitter van de NVM, ‘een gezonde en schone mond is erg belangrijk. Er is namelijk een belangrijke relatie tussen de algemene gezondheid en de conditie van het tandvlees. We weten uit wetenschappelijk onderzoek dat er een relatie bestaat tussen ontstoken tandvlees en hart- en vaatziekten, vroeggeboortes of complicaties bij diabetes. Een gezonde mond is dus ontzettend belangrijk.’
Een mondhygiënist is gespecialiseerd in het voorkomen van mondproblemen en coacht de patiënt bij het krijgen en behouden van een gezonde mond. Voor een bezoek aan de mondhygiënist is geen verwijzing nodig.

Op zaterdag 20 april wordt de landelijke Dag van de Mondhygiënist georganiseerd. Op deze dag openen mondhygiënisten hun praktijkdeuren en geven gratis mondzorgadvies. Meer informatie hierover is binnenkort te vinden op www.mondhygienisten.nl.

Meer informatie over het onderzoek is te lezen in het artikel: Deelname NVM aan de Nationale Gezondheidsbeurs 2013

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl