Tarieven zelfstandig gevestigde mondhygiënist onveranderd

maandag 12 maart 2012
Uit een inventarisatie van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) blijkt dat de tarieven van de mondhygiënistenpraktijken per 1 januari 2012 over het algemeen onveranderd zijn gebleven. Dit in tegenstelling tot de geluiden die er in de media te horen zijn over stijging van de mondzorgtarieven.

De NVM inventariseert de tariefontwikkeling in de praktijken van haar zelfstandig gevestigde leden aan de hand van vijf prestatiescodes. Uit de verzamelde informatie tot nu toe blijkt dat de bandbreedte waarbinnen de tarieven zich bewegen, nagenoeg ongewijzigd is ten opzichte van de bandbreedte van het uurtarief in 2011.  ‘Natuurlijk zijn er verschillen in de gehanteerde tarieven voor de diverse prestatiescodes. Maar gemiddeld genomen zijn de tarieven niet noemenswaardig veranderd’, aldus Corrie Jongbloed-Zoet, voorzitter van de NVM. ‘Als beroepsvereniging zijn wij hier verheugd over. We willen graag dat een gezonde mond betaalbaar blijft, voor iedereen, een leven lang. Hoge mondzorgkosten zijn goed te voorkomen door preventieve mondzorg. De zorg verleend door de mondhygiënist is afgestemd op de individuele behoefte van de patiënt. De mondhygiënist is bij uitstek de professional als het gaat om preventie van mondproblemen.’

De Nederlandse Vereniging van mondhygiënisten (NVM) is de beroepsorganisatie voor mondhygiënisten in Nederland. De vereniging telt circa 2500 leden, waarvan er ca. 750  werken als zelfstandig ondernemer. De overige leden werken in loondienst bij een mondzorgpraktijk, in een instelling, als docent of studeren nog aan de opleiding Mondzorgkunde. Meer informatie over de beroepsvereniging en/of de mondhygiënist leest u op www.mondhygienisten.nl.

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl