Word lid

Om je te kunnen aanmelden als lid van NVM-mondhygiënsten dien je, wanneer je in of na 1996 bent afgestudeerd, je diploma Mondzorgkunde en een gedownload uittreksel uit het DUO bij de hand te houden. Ben je KRM-geregistreerd, houd dan ook je KRM-nummer bij de hand.

Mijn adres
De Mondstraat 24, Utrecht, Nederland


Om je te kunnen aanmelden als lid van NVM-mondhygiënisten dien je, wanneer je in of na 1996 bent afgestudeerd, hieronder een uittreksel uit het DUO te downloaden.
DUO-uittreksel downloaden

Ben je vóór 1996 afgestudeerd, upload hier dan een kopie van je diploma of stuur deze per post op.

Wanneer je je diploma niet kunt downloaden, dan kun je een gewaarmerkte kopie per post opsturen naar:
NVM-mondhygiënisten | Postbus 1166 | 3430 BD Nieuwegein.


KRM-geregistreerd? *

Wil je zichtbaar zijn in het DiplomaRegister? *

Geef je toestemming voor het delen van je naam en e-mailadres met onze sponsoren? *

Vermelding in online ledengids *
(Besloten omgeving)

Toestemming om gegevens te delen met derden *

Geef je toestemming voor het delen van je naam en e-mailadres t.b.v. onderzoek wat ten goede komt aan de ontwikkeling van het beroep en de beroepsgroep? *

Hoe wil je de lidmaatschapscontributie voldoen?

Op welke manier ben je werkzaam?

Zelfstandig en in loondienst

Loondienst

Zelfstandige

Wel mondhygiënist, niet werkzaam

Werkvelden

Wil je jouw gegevens controleren? Dan weten we zeker dat we ze goed registreren.

Mijn gegevens
Voornaam Tussenvoegsel Achternaam (Voorletters)
Naamsvermelding diploma
Adres Huisnummer Toevoeging
Postcode Plaats
Provincie
Land
Telefoonnummer
Mobiele nummer
E-mailadres

Geboortedatum

Datum

Geboorteland

Buitenland

Geslacht

Geslacht
KRM-registratienummer
Je studeerde af in

, in afgestudeerd.

Mijn gegevens mogen als volgt worden gedeeld

Ja, ik wil zichtbaar zijn in het DiplomaRegister. Leden mogen de volgende gegevens raadplegen:

Ja, ik geef toestemming voor het delen van mijn naam en e-mailadres aan sponsoren:

Ja, ik wil vermeld worden in de online ledengids. Leden mogen de volgende gegevens raadplegen:

Ja, mijn gegevens mogen gedeeld worden. Derden mogen de volgende gegevens raadplegen:

Ja, ik ga akkoord met het delen van mijn gegevens met derden voor deelname aan onderzoek ten behoeve van ontwikkeling van de beroepsgroep.


Hoe wil je de lidmaatschapscontributie voldoen?

Werkveld(en)
Praktijk- en werkadres(sen)

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl