Dit nieuwsbericht is langer dan 12 maanden geleden gepubliceerd. De informatie kan verouderd zijn. Bekijk ons nieuwsoverzicht voor actualiteiten.

maandag 10 september 2018

ACTA dient verzoek tot opschorting AMvB in

Aankomende dinsdag zal een eerder verzonden brief aan de Eerste en Tweede Kamer vanuit ACTA overhandigd worden aan de vaste Kamercommissie zorg van VWS. Met het overhandigingsmoment van de brief wordt extra aandacht gevraagd voor hun zorgen over de toegankelijkheid van mondzorg voor kwetsbare groepen en wordt gevraagd het tijdelijke besluit van zelfstandige bevoegdheid van de mondhygiënist op te schorten.

Zoals eerder vermeld aan een journalist van het AD deelt NVM-mondhygiënisten de bezorgdheid voor specifieke groepen zoals kwetsbare ouderen en jeugd met een lage sociale economische status. Het verzoek tot het opschorten van het tijdelijke besluit steunen wij niet.

Wij zien in de aangepaste AMvB een instrument om mondhygiënisten efficiënter in te kunnen zetten en daarmee de bereikbaarheid van kwetsbare groepen voor mondzorg juist te vergroten. Mondhygiënisten en tandartsen kunnen dan in gezamenlijkheid de uitdagingen binnen de mondzorg aanpakken ieder van uit zijn eigen deskundigheidsgebied. Een belangrijke ontwikkeling voor de zo noodzakelijke beweging om van curatie naar preventie te komen.

Taakherschikking is niet dé oplossing voor het capaciteitsprobleem, maar wel een ontwikkeling om mee te nemen in het capaciteitsvraagstuk. Door meer in te zetten op preventie heb je op langere termijn minder curatie nodig. Een ontwikkeling die binnen de mondzorg wat ons betreft beter opgepakt moet worden. Want iedereen verdient een gezonde mond.

NVM-mondhygiënisten is ook voorstander van het meer opleiden van mondzorgprofessionals. Alleen met die nuance dat wij naast meer tandartsen ook meer mondhygiënisten opgeleid willen zien worden zodat meer inzetten op preventie daadwerkelijk mogelijk is.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl