vrijdag 30 november 2018

Antwoorden Kamervragen Eerste en Tweede Kamer m.b.t. het voorgenomen experiment meer zelfstandige bevoegdheid mondhygiënisten

Dinsdag 27 november jongstleden heeft minister Bruno Bruins antwoord gegeven op de Kamervragen vanuit de Eerste en Tweede Kamer met betrekking tot het voorgenomen experiment om mondhygiënisten meer zelfstandige bevoegdheid te geven. Hiermee zijn we weer een stap verder in de procedure tot besluitvorming over dit experiment.

Wij hopen dat de Kamerleden met de beantwoording van de vragen van voldoende informatie zijn voorzien, zodat het experiment snel van start kan gaan. Zo kan de noodzakelijke beweging van curatie naar preventie binnen de mondzorg beter van de grond komen.

Begin dit jaar kondigde de minister aan het beleid van zijn voorganger, minister Schippers, te willen voortzetten. Zij gaf in 2016 aan voornemens te zijn een experiment te willen starten om mondhygiënisten voor drie handelingen, namelijk het behandelen van primaire caviteiten, het maken van röntgenfoto’s en het toedienen van anesthesie, zelfstandig bevoegd te maken. Hiermee wordt ingezet op een meer doelmatige en efficiënte inzet van mondhygiënisten. In juli dit jaar is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die dit mogelijk maakt voorgehangen aan de Eerste en Tweede Kamer.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl