vrijdag 12 april 2019

Goed nieuws over mondzorg binnen de Wlz

In navolging op ons eerdere bericht, verstuurd aan de leden van de vakgroepen Intramurale Zorg en Mondzorg Ouderen, over de financiering van de mondzorg binnen de Wet langdurige zorg (Wlz), waarin wij aangaven het niet eens te zijn met het advies van het Zorginstituut Nederland en de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) hierover aan de minister, hebben we vandaag goed nieuws ontvangen.

Minister Hugo de Jonge van VWS heeft met een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op het pakketadvies van het Zorginstituut over de positionering van behandeling binnen de Wlz en op de uitvoeringstoetsen van de NZa. De minister laat weten het pakketadvies van het Zorginstituut niet te zullen opvolgen. Hij noemde hierover drie redenen:

  1. Risico op verslechtering van toegankelijkheid van de artsenfunctie in de Wlz;
  2. Mogelijke inperking van de keuzevrijheid voor cliënten;
  3. Onduidelijkheid over de doelmatigheid van de behandelfunctie binnen de Wlz.

In de komende maanden zal minister Hugo de Jonge het vervolgtraject verder uitwerken en voor de zomer zal hij hierover nadere informatie geven.

Gezamenlijke brief mondzorgkoepels
In de aanloop naar deze beslissing hebben de gezamenlijke mondzorgkoepels een brief gestuurd met een aantal kritische noten over de ‘Uitvoeringstoets Wlz-behandeling consultatieversie’. Hierin hebben we onder andere gepleit voor het behoud van de bekostiging van de mondzorg in de Wlz middels gereguleerde tarieven en inkoop, en doelmatigheidstoetsing door zorgkantoren om de zorg passend, kwalitatief goed en betaalbaar te houden.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl