donderdag 03 mei 2018

Groot nieuws: volgende stap gezet in AMvB

Met veel plezier kan ik jullie meedelen dat zojuist per brief door minister Bruins voor Medische Zorg en Sport is bevestigd dat is besloten om voor het zomerreces, ingaande op 6 juli, de AMvB voor te hangen bij de Tweede Kamer.

Eerdere berichten gaven dit geluid ook af, maar vandaag is het voorhangen van de AMvB officieel bevestigd. Hiermee geeft de minister gehoor aan zijn eerdere besluit van 25 januari om de ingezette koers van zijn voorganger, voormalig minister Schippers, door te zetten.

In de brief van vandaag vraagt de minister mee te denken over de monitoring van het experiment en NVM-mondhygiënisten zal hier zeker gehoor aangeven. Het is belangrijk voor het slagen van het experiment dat monitoring op juiste en haalbare resultaten zal plaatsvinden.

Middels talloze contactmomenten met meerdere politieke partijen, ambtenaren en stakeholders heeft NVM-mondhygiënisten er alles aan gedaan om dit te bereiken. Wij zijn dan ook ongelooflijk trots op dit resultaat. Een groot lobbysucces voor NVM-mondhygiënisten en een belangrijke stap in de verzelfstandiging van ons prachtige beroep!

Ik wil jullie dan ook allemaal van harte feliciteren met deze ontwikkeling. Natuurlijk houden we jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Heb je vragen? Stel ze via bureau@mondhygienisten.nl.

Hartelijke groet,

Manon van Splunter-Schneider
Voorzitter

 

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl