dinsdag 14 augustus 2018

Herziene privacyverklaring NVM-mondhygiënisten

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Lees de herziene privacyverklaring van NVM-mondhygiënisten.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl