dinsdag 07 juni 2016

Kamerbrief over taakherschikking mondzorg

Minister Schippers wil bevoegdheden mondhygiënist regelen via het experimenteerartikel 36a.
Het ministerie van VWS heeft de brief van minister Schippers aan de Tweede Kamer over taakherschikking in de mondzorg gepubliceerd op haar website.

NVM-mondhygiënisten is zeer verheugd dat de minister haar voornemen om de bevoegdheden van de mondhygiënist ten aanzien van de voorbehouden handelingen te verruimen nu in een officiële Kamerbrief heeft laten weten. Na het zomerreces zal de bijbehorende Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.
Dit experimenteerartikel houdt in dat in ieder geval de komende vijf jaar de opdracht voor de voorbehouden handelingen niet meer nodig is en dat het tuchtrecht van toepassing zal zijn op de mondhygiënist. In die vijf jaar wordt onderzocht wat de toekenning van deze zelfstandige bevoegdheid aan kwaliteitswinst oplevert.
Dit geldt voor alle drie de voorbehouden handelingen, dus voor het geven van anesthesie, het behandelen van primaire cariës en het maken van röntgenfoto’ (bite wings en solo’s).

Om de Kamerbrief te lezen, klik hier.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl