Dit nieuwsbericht is langer dan 12 maanden geleden gepubliceerd. De informatie kan verouderd zijn. Bekijk ons nieuwsoverzicht voor actualiteiten.

vrijdag 23 juni 2017

De NZa stelt tarieven mondzorg 2018 vast

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op 20 juni 2017 de Beleidsregel tandheelkundige zorg (BR/REG-18113) en de Regeling mondzorg (NR/REG-1807) vastgesteld. Deze zijn per 1 januari 2018 van kracht. Op grond van de beleidsregel zijn ook de Tariefbeschikking tandheelkundige zorg (TB/REG-18609-01) en de Tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer (TB/REG-18611-01) vastgesteld. 

Documenten
Regeling mondzorg
Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg (TB/REG-18609-01)
Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer (TB/REG-18611-01)

Wijzigingen
De wijzigingen in de Beleidsregel tandheelkundige zorg en Regeling mondzorg vindt u hieronder. Binnen de Regeling mondzorg stelt de NZa mondzorgpraktijken vanaf 1 januari 2018 verplicht om een prijslijst voor materiaal en techniek te publiceren. De op dit moment geldende Beleidsregel tandheelkundige zorg (BR/REG-17101a) en de Regeling Mondzorg (NR/CU-715) komen per 1 januari 2018 te vervallen.


Overzicht wijzigingen Beleidsregel tandheelkundige zorg

M01, M02 en M03 Preventieve mondzorg
Ten behoeve van de duidelijkheid van de regelgeving is bij de prestaties M01, M02 en M03 een afrondingsregel opgenomen. Hiermee wordt uitgelegd dat de behandeltijd afgerond dient te worden naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten.

M32 Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek
Prestatie M32 is ook declarabel gemaakt voor enzymatisch onderzoek. Hiermee is deze prestatie opengesteld voor het gebruik van de speekseltest. De materiaal- en techniekkosten voor de speekseltest zijn middels het sterretje in rekening te brengen. De prestatie mag alleen in rekening worden gebracht als de test in de praktijk in het bijzijn van de patiënt wordt uitgevoerd.

A10 Geleidings-, infiltratie en/of intraligamentaire verdoving
In de regelgeving is verduidelijkt hoe vaak prestatie A10 in rekening mag worden gebracht. Dit is in lijn met een eerder gestelde duiding door de PTBC.

A20 Behandeling onder algehele narcose of sedatie
Prestatie A20 is opengesteld voor sedatie, mits de richtlijn sedatie en/of analgesie (PSA) op locaties buiten de operatiekamer wordt gevolgd.

V40 Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie medicament
Aan de omschrijving van prestatie V40 is toegevoegd dat V40 niet bedoeld is voor het gebruik van cariësdetector, retractiekoord/gel, bloeding stelpende materialen of een fluoride behandeling zoals bedoeld in prestatie M10 of M20. Hiernaast is in de omschrijving verduidelijkt dat V40 wel is bedoeld voor fluoride applicatie van maximaal vijf elementen per zitting.

E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten
Aan de omschrijving van prestatie E04 is toegevoegd dat deze ook in combinatie met prestatie E77 in rekening gebracht mag worden.

E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval
In de omschrijving van E43 stond dat deze prestatie per verbinding in rekening moet worden gebracht. Dit is veranderd in per element.

E44 Verwijderen spalk, per element
Prestatie E44 is per element declarabel gemaakt. Deze prestatie is per element waaraan de spalk is bevestigd in rekening te brengen. E44 wordt toegevoegd op de lijst met prestatiecodes waarbij het elementnummer vermeld moet worden.

G68 Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk
Prestatie G68 is toegevoegd voor de reparatie van de occlusale- of repositiespalk met afdruk. De materiaal- en techniekkosten zijn middels het sterretje in rekening te brengen. Kleine reparaties waarvoor geen afdruk nodig is, kunnen in rekening worden gebracht middels prestatie G64.

H33 Hemisectie van een molaar
Prestatie H33 is toegevoegd voor de hemisectie van een molaar.

P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit
Aan de omschrijving van P60 is toegevoegd dat deze prestatie niet binnen drie maanden in combinatie met een nieuwe prothese in rekening mag worden gebracht. Het is nu duidelijk wanneer de zorgaanbieder P60 in rekening mag brengen.

T11, T12 en T31 Tandvleesbehandelingen
Het woord gemodificeerd is verwijderd uit de omschrijving bij prestaties T11, T12 en T13.

T21 en T22 Grondig reinigen wortel complex en standaard
Tussen T21 en T22 wordt niet langer onderscheid gemaakt in de zorgverlener die de zorg levert, maar in zorginhoud. Hiermee zijn deze prestaties functioneel gemaakt.

T51 tot en met T56 Parodontale nazorg
Prestatie T51 tot en met T56 zijn vervangen door T41 tot en met T44 en hiermee ook functioneel gemaakt. In lijn met de wijziging van T21 en T22 wordt ook bij deze prestaties niet langer onderscheid gemaakt in de zorgverlener die de zorg levert.

T76 Tuber- of retromolaarplastiek
T76 is ook in combinatie met T70 en T71 declarabel gemaakt.

T84, T85 en T86 Toepassen regeneratiemateriaal
T87 en T88 Parodontale kroonverlengingsprocedure
Bij T84, T85, T86, T87 en T88 is verduidelijkt dat deze prestaties inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne zijn.

J15 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft, J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte en J18 Ophoging bodem bijholte orthograad
J15, J17 en J18 zijn ook in combinatie met J27 declarabel gemaakt, aangezien J27 dezelfde verrichting betreft als J20, waar deze combinatie al mogelijk was.

J42 en J43 Staaf/elke volgende staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak
J42 en J43 zijn verduidelijkt. Er is toegevoegd dat deze prestaties per kaak gelden.

Eenduidig gebruik termen verdoving en anesthesie
Ten behoeve van de eenduidigheid in terminologie wordt (overal) de term verdoving gebruikt in plaats van anesthesie.

Overzicht wijzigingen Regeling mondzorg

Burgerservicenummer
Een Burgerservicenummer (BSN) mag, kort gezegd, slechts worden verwerkt indien daarvoor een wettelijke basis is. Door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is recentelijk vastgesteld dat factoringmaatschappijen niet onder de ‘Wet gebruik BSN in de zorg’ vallen. Voor factoringmaatschappijen ontbreekt derhalve een wettelijke basis om een BSN te gebruiken waardoor zij geen BSN mogen verwerken. Aangezien de Regeling mondzorg ook van toepassing is op factoringmaatschappijen, is de verplichting om het BSN op de nota te vermelden geschrapt.

Verplichting prijslijst materiaal en techniek
In de Regeling mondzorg is een verplichting toegevoegd voor zorgaanbieders om als praktijk een prijslijst voor materiaal en techniek te publiceren. Op deze prijslijst dient per prestatie te worden aangegeven welke materialen en technieken tegen welke prijs door de betreffende praktijk worden aangeboden. In de toelichting van de Regeling mondzorg is een voorbeeld opgenomen. Gezien de mogelijkheden in verschillende materialen en technieken en de variatie in prijs, vindt de NZa het belangrijk dat patiënten voorafgaand aan de behandeling meer informatie kunnen verkrijgen over de verschillende behandel- en prijsmogelijkheden. Met deze informatie wordt de patiënt beter in staat gesteld om de offerte van zijn zorgaanbieder te beoordelen en deze te vergelijken met andere zorgaanbieders.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl