dinsdag 11 juni 2019

Onderzoek Capaciteitsorgaan: doe mee!

Voor een evenwichtige arbeidsmarkt voor mondhygiënisten is het belangrijk te weten wat de huidige en toekomstige capaciteit aan mondhygiënisten in Nederland is en zal zijn. Het evenwicht tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is gevoelig en vergt regelmatige en gedegen monitoring. Daarom hebben afgelopen vrijdag alle NVM-leden een e-mail gehad van het Nivel om mee te doen aan een onderzoek in opdracht van het Capaciteitsorgaan. Echter kunnen alle mondhygiënisten meedoen, ook als je niet lid bent van NVM-mondhygiënisten.

Het Nivel onderzoekt momenteel in opdracht van het Capaciteitsorgaan de arbeidsmarkt van mondhygiënisten. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt voor de nieuwe capaciteitsraming voor de mondzorg die dit jaar zal worden opgesteld. Op basis hiervan worden adviezen gegeven aan het ministerie van VWS over de opleidingsinstroom voor de opleiding tot mondhygiënist.

We weten dat jullie vaak worden gevraagd om aan onderzoek mee te doen en enquêtes in te vullen. Deze (korte) enquête is echter voor een goede capaciteitsraming van groot belang. De vragenlijst bestaat alleen uit feitelijke vragen en is binnen 10 minuten in te vullen. Bij deze dan ook de oproep om de enquête deze week nog in te vullen. Het is belangrijk dat iedereen meedoet, of je nu wel of niet werkzaam bent.

Je kunt de link naar de enquête vinden in de e-mail van het Nivel. Mocht deze niet in je inbox zitten, kijk dan ook eens in de spamfolder. Mocht je helemaal geen e-mail hebben gehad, bijvoorbeeld omdat je geen NVM-lid bent, dan kan je via capaciteit@mondhygienisten.nl een link naar de enquête aanvragen.

Alvast bedankt voor je deelname!

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl