dinsdag 05 november 2019

Preventieve en toegankelijke mondzorg besproken tijdens begrotingsbehandeling

Tweede Kamerleden Henk van Gerven (SP) en Léonie Sazias (50PLUS) vroegen tijdens de plenaire behandeling van de begroting van het ministerie van VWS voor 2020 aandacht voor het belang van goede en toegankelijke mondzorg voor iedereen, in het bijzonder die van kwetsbare ouderen. Sazias benadrukte hierbij het belang van preventieve mondzorg; daarbij ook gelet op de generatie ouderen van de toekomst met een eigen gebit: “Verwaarlozing van dat gebit kan ernstige aandoeningen tot gevolg hebben, wat weer tot hoge zorgkosten leidt.”

50PLUS pleit er daarom voor om mondzorg voor ouderen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd vanuit de basisverzekering te bekostigen en heeft minister Bruins gevraagd of hij bereid is om te onderzoeken wat hiervan de kosten en baten zouden zijn. In de schriftelijke beantwoording van deze vraag heeft de minister al te kennen gegeven niet bereid te zijn dit onderzoek toe te zeggen. Wel steunt hij de samenwerking tussen veldpartijen in Stichting ‘De Mond Niet Vergeten’, waarin NVM-mondhygiënisten deelneemt, en probeert de mondzorg voor ouderen in de thuissituatie te verbeteren. Juist voor deze doelgroep kunnen mondhygiënisten immers veel betekenen. NVM-mondhygiënisten is blij met deze erkenning van minister Bruins en blijft in samenwerking met onze collega’s binnen Stichting ‘De Mond Niet Vergeten’ werken aan “100.000 monden gezonder”!

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl