dinsdag 05 december 2017

Reminder: help mee de kloof tussen praktijk en wetenschap te verkleinen

Kennisagenda Mondgezondheid – Nog in te vullen tot 20 december!
In 2012 concludeerde de Gezondheidsraad dat het onduidelijk is of de onderzoeken tot nu toe de vragen beantwoorden die leven onder mondzorgprofessionals. Er lijkt een kloof te bestaan tussen praktijk en wetenschap.
De projectgroep Kennisagenda Mondgezondheid heeft eerder uw hulp gevraagd om onderwerpen en vraagstukken aan te dragen. Dit is verzameld en in kaart gebracht en resulteerde in een ongeordende lijst van ruim 1100 onderwerpen. Deze onderwerpen zijn ingedeeld op basis van aandachtsgebieden en vertaald naar onderzoeksvragen.
Het volgende doel is om deze onderzoeksvragen te rangschikken in volgorde van belangrijkheid. Vervolgens wordt bekeken op welke van deze onderzoeksvragen er nog geen wetenschappelijk onderbouwde antwoorden zijn. Deze onderzoeksvragen vormen de Kennisagenda Mondgezondheid.
Welke onderwerpen en vragen vindt u het belangrijkste? Laat het weten door de enquête in te vullen op www.mondzorg2020.nl

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl