maandag 26 november 2018

Signalement Mondzorg 2018

Het Nederlands Zorginstituut heeft de uitkomsten van het Signalement Mondzorg 2018 gepubliceerd op hun website. Het Signalement Mondzorg wordt 3 jaarlijks uitgebracht en beschrijft de actuele mondgezondheid en het preventief tandheelkundig gedrag van jeugdigen van 5 tot 23 jaar in Nederland, en de ontwikkeling van de mondgezondheid van 1987 tot 2017, onderzocht door TNO.
“Het onderzoek van TNO, dat de basis vormt voor het Signalement, toont aan dat de mondgezondheid van 5-jarigen de afgelopen periode is verbeterd. Daar staat tegenover dat de mondgezondheid van de andere onderzochte leeftijdsgroepen (11-, 17- en 23-jarigen) is gestagneerd of zelfs verslechterd, zowel bij de jeugdigen met een hoge sociaaleconomische status, als bij de jeugdigen met een lagere sociaaleconomische status. Wel hebben de jeugdigen met een hoge sociaaleconomische status nog steeds een betere mondgezondheid hebben en een gunstiger preventief tandheelkundig gedrag dan hun leeftijdsgenoten met een lagere sociaaleconomische status.
Tandcariës komt nog altijd zeer veel voor onder jeugdigen. Cariës tot in het tandbeen komt voor bij een kwart van de 5-jarigen, bij 40% van de 11-jarigen, bij twee derde van de 17-jarigen en vier vijfde van de 23-jarigen. Wanneer ook het voorstadium in de vorm van glazuurcariës wordt meegeteld, heeft slechts een derde van de 5-jarigen, een kwart van de 11-jarigen, 5% van de 17-jarigen en 1% van de 23-jarigen een gaaf gebit. Daarnaast baart de sterke toename van (erosieve) gebitsslijtage zorgen: een vijfde van de 17-jarigen en ruim de helft van de 23- jarigen vertoont slijtage tot in het tandbeen.”

NVM-mondhygiënisten benadrukt dat een bezoek aan mondzorgverleners enorm belangrijk is. Het is noodzakelijk ouders en hun kinderen te blijven informeren over het belang van een gezonde mond en te motiveren tot een goede mondverzorging en bewuste keuzes met betrekking tot voeding en dranken.
Mondzorg tot 18 jaar wordt vergoed uit de basisverzekering. De mondhygiënist is specifiek opgeleid voor preventieve mondzorg, is rechtstreeks toegankelijk en kan zonder verwijzing van een tandarts bezocht worden.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl