donderdag 07 december 2017

Tandarts Jos van den Heuvel met recht erelid NVM-mondhygiënisten

Dit jaar bestaat het beroep mondhygiënist 50 jaar in Nederland, een mijlpaal waar beroepsvereniging NVM-mondhygiënisten trots op is. Jos van den Heuvel heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het beroep en is daarom tijdens het NVM-lustrumcongres op 29 september jongstleden benoemd tot erelid van NVM-mondhygiënisten.

Vanaf het begin van zijn werkzame leven in de mondzorg heeft hij samengewerkt met mondhygiënisten om patiënten de beste mondzorg te kunnen bieden. Hij heeft daarbij het belang van het bieden van preventieve mondzorg door de mondhygiënist gezien en onderschreven voor de patiënt. Vanwege zijn vooruitstrevende kijk op de preventieve mondzorg, werd hij op verschillende manieren betrokken bij de organisatie van de opleidingen en wettelijke regelingen die van belang waren bij de beroepsuitoefening. Hij heeft de aandacht van de mondzorg zien verschuiven van curatie naar preventie en de mondhygiënist zien uitgroeien tot een zelfstandige zorgprofessional zoals wij deze vandaag de dag kennen.

NVM-mondhygiënisten betreurt het dan ook ten zeerste om te zien dat de beroepsmatige integriteit van Jos van den Heuvel in twijfel wordt getrokken in een artikel in Dentz magazine nummer 6 van dit jaar. Een verdachtmaking die het erelidmaatschap probeert te bezoedelen. Het ‘gevaarlijke spel’ dat in het magazine blijkbaar gespeeld dient te worden, gaat voorbij aan waar het in de Nederlandse mondzorg écht om zou moeten gaan: het bieden van oplossingen die nodig zijn om de preventieve mondzorg in Nederland te verbeteren waarbij de zorgvraag van de patiënt centraal staat en zorgverleners doelmatig en efficiënt worden ingezet.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl