Dit nieuwsbericht is langer dan 12 maanden geleden gepubliceerd. De informatie kan verouderd zijn. Bekijk ons nieuwsoverzicht voor actualiteiten.

maandag 04 januari 2021

Vaccinatiestrategie COVID-19 beperkt gewijzigd

De landelijke overheid heeft de vaccinatiestrategie COVID-19 op onderdelen gewijzigd. We zetten de hoofdpunten, en de positionering van de mondzorg, voor je op een rij.

 1. Mondzorg blijft als zijnde zorg voorrang houden volgens de vaccinatiestrategie van de overheid.
 2. Maar niet zoveel voorrang als zorgverleners in de acute zorgverlening in het ziekenhuis en de vaccinatiedistributie.
 3. De Mondzorgalliantie heeft daar begrip voor en pleit niet voor extra voorrang voor de mondzorg.
 4. Wel blijft de Mondzorgalliantie in overleg met VWS dat de voorrang voor zorg gehandhaafd blijft.
 5. Wanneer vaccinatie in de reguliere mondzorg start is nog niet bekend. De Mondzorgalliantie blijft daarover in gesprek met het ministerie van VWS.
 6. Mondzorgverleners in de intramurale setting (verpleegtehuizen, zorgcentra) adviseren wij contact op te nemen met bestuur en/of directie van de zorginstelling waar zij de zorg verlenen met het verzoek hen aan te melden voor een oproep tot vaccinatie. Dit gezien de kwetsbaarheid van de betreffende patiëntengroep die zij behandelen.

Positie mondzorg ongewijzigd in vaccinatiestrategie

De mondzorg zal net als andere zorgverleners met voorrang gevaccineerd worden tegen COVID-19.

De Mondzorgalliantie vindt het billijk dat er voor zorgverleners in de acute zorg nog eens extra snel een vaccin beschikbaar komt, zoals dit weekend bekend werd. De toegang tot deze zorg staat in heel Nederland onder druk. Dat is voor de toegang tot de acute mondzorg niet het geval.

Ook de situatie met de huisartsen is niet een op een vergelijkbaar. Het gaat daarbij om een groep die onderdeel is van de distributie van het vaccin.

De Mondzorgalliantie is zich ervan bewust dat eerder altijd beter is en dat de nieuwe variant van het virus nieuwe zorgen geeft. Echter, vooralsnog houdt de alliantie vast aan de eerder gecommuniceerde vaccinatiestrategie: iedereen die in de zorg werkt maakt met voorrang aanspraak op een coronavaccin. Voor de nadere uitwerking daarvan blijven we in gesprek met het ministerie van VWS.

Als er meer informatie over de uitwerking van de vaccinatiestrategie bekend is dan hoor je dat van de Mondzorgalliantie.

Ontwikkelingen vaccinatiestrategie periode 25 december – 3 januari
Hoofdroute vaccineren einde 2020

In de vaccinatiestrategie van 23 december 2020 was de volgorde, na de vaccinatie van de eerste groep kwetsbare mensen en de zorgmedewerkers die met deze groepen werken, als volgt:

 • De 60-plussers:
 • Mensen onder de 60 jaar met een medische indicatie;
 • Zorgmedewerkers van bovengenoemde groepen;
 • Zorgmedewerkers die in direct contact staan met covid-patiënten;
 • Overige zorgmedewerkers;
 • Mensen tussen de 18 en 60 jaar. Het gaat daarbij om iedereen zonder
 • onderliggend lijden.

Vaccinatie personeel acute zorg ‘’zijstapje op de hoofdroute’’

Zaterdag 2 januari heeft minister De Jonge bekend gemaakt dat 30.000 medewerkers in de acute zorg toch als eersten, tegelijkertijd met het verpleeghuispersoneel, gevaccineerd zullen worden. Het gaat om een deel van het ziekenhuispersoneel en huisartsenspoedzorg. Dit naar aanleiding van een toenemend aantal berichten vanuit de acute zorg dat de zorg onder druk staat, als gevolg van een toename van het aantal covid-patiënten, uitval van personeel door ziekmeldingen en doordat zij de uitslag van een test moeten afwachten. De koerswijziging is bedoeld om acute zorg te kunnen blijven leveren. Vaccinatie vindt plaats vanaf 8 januari middels het BioNtech/Pfizer-vaccin.

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl