Terugkerende NVM-evenementen

Elk jaar organiseert NVM-mondhygiënisten een aantal terugkerende evenementen. Niet alleen de NVM is dan actief, maar juist de leden zetten zich in om het vak Mondzorg te profileren.

Week van de Mondhygiënist
Tijdens deze actieweek verzinnen mondhygiënisten van alles om met elkaar de mondhygiënist landelijk op de kaart te zetten. Denk hierbij aan poetsles geven op scholen, flyeren, een activiteit organiseren voor de deur van de praktijk, gratis mondzorgadvies in de praktijk of voorlichting geven bij bijvoorbeeld een gezondheidscentrum of drogisterij.
Deelnemers krijgen toegang tot de digitale toolkit (via de ledenwebsite), die wordt gevuld met allerhande producten en diensten om deze week tot een succes te maken.

Nationale Ouderendag
Elk jaar is het landelijk Nationale Ouderendag. NVM-mondhygiënisten draagt hier een steentje aan bij door het inzetten van verschillende acties. Te denken valt aan het benaderen van redacties en het samenwerken met andere zorgpartijen. Ook wordt de NVM-leden een digitale toolkit aangeboden met tips om lokale pers te benaderen, het gesprek aan te gaan met de mantelzorger en op zorginstellingen en/of thuiszorgorganisaties af te stappen om aandacht te vragen voor deze (kwetsbare) groep mensen.

Wereld Diabetes Dag
Mondhygiënisten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan Wereld Diabetes Dag. Dit door de nadruk op de relatie tussen diabetes en mondgezondheid te leggen bij het geven van voorlichting bij huisartsen, tandartsen, diabetesverpleegkundigen en apotheken. Ook de NVM zit deze periode niet stil en onderneemt verschillende acties. Bovendien wordt er elk jaar een digitale toolkit voor de leden ontwikkeld.

NVM-voorjaarscongres en NVM-najaarscongres
Twee andere evenementen die jaarlijks terugkeren zijn het voor- en najaarscongres van NVM-mondhygiënisten. Deze vakcongressen zijn bedoeld om mondhygiënisten een leuke, leerzame en inspirerende dag te bezorgen. Zo is er bij elk congres een ander thema en zijn er sprekers die hier geboeid over vertellen. In de pauzes is er ruimte om een uitgebreide beurs/expo te bezoeken. Elk congres wordt voorafgegaan aan de Algemene Ledenvergadering van NVM-mondhygiënisten.

Informatiebijeenkomst voor zelfstandig ondernemende mondhygiënisten
De Commissie Ondersteuning Belangenbehartiging organiseert elk najaar de informatiebijeenkomst voor zelfstandig ondernemende mondhygiënisten. Zowel de mondhygiënisten met een zelfstandig gevestigde praktijk als de met een VAR-Wuo werkzame zelfstandigen zijn hierbij van harte welkom. Informatie en actualiteiten worden afgewisseld met een presentatie en een interactief deel waar alle ruimte wordt geboden voor vragen en discussie.

 

 

 

 

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl