Dit nieuwsbericht is langer dan 12 maanden geleden gepubliceerd. De informatie kan verouderd zijn. Bekijk ons nieuwsoverzicht voor actualiteiten.

vrijdag 21 december 2018

Groen licht voor experiment mondhygiënisten

Op 18 december stemde de Tweede Kamer in met het experiment tijdelijke zelfstandige bevoegdheid voor mondhygiënisten. Er is daarmee een einde gekomen aan de politieke behandeling van dit dossier. De minister stuurt de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), waarin de wettelijke randvoorwaarden zijn geregeld voor zelfstandigheid in de voorbehouden handelingen binnen het deskundigheidsgebied van de mondhygiënist, op korte termijn naar de Raad van State voor een laatste juridische toetsing.

Na een schriftelijke ronde (Schriftelijk Overleg) waarin de AMvB werd voorgehangen en politieke partijen vragen konden stellen aan de minister, volgde op 11 december een Vervolg Schriftelijk Overleg (VSO). Tijdens dit VSO dienden twee partijen drie moties in. Bij de behandeling hiervan gaf de minister al een duidelijk antwoord op de moties vanuit het CDA. SP had een motie ingediend om het experiment uit te stellen totdat het Capaciteitsorgaan de resultaten van hun onderzoek zou publiceren. Deze motie is verworpen. De twee moties van het CDA, waarin wordt gevraagd de resultaten van een nulmeting voor aanvang van het experiment naar de Kamer te sturen en te waarborgen dat mondhygiënisten samenwerkingsafspraken met tandartsen maken, zijn wel aangenomen. Dit zijn logische stappen in het implementatietraject.

Start experiment mei 2020
De toetsing door de Raad van State zal inhoudelijk niets veranderen aan de voorliggende AMvB. Indien de Raad van State ook akkoord gaat met het experiment, zal deze in mei 2020 van start gaan en dan zal de nieuwe AMvB van kracht zijn. In 2019 zal de nulmeting plaatsvinden. Met de start van het experiment krijgen vierjarig opgeleide mondhygiënisten die in het tijdelijke BIG-register geregistreerd staan voor maximaal vijf jaar de bevoegdheid voor het zelfstandig prepareren van primaire caviteiten, het nemen van röntgenfoto’s en het geven van een verdoving. Daarna wordt het experiment geëvalueerd.

Een stap verder
NVM-mondhygiënisten is zeer verheugd met deze vervolgstap. Een logische stap in de verdere ontwikkeling van een prachtig beroep. Met deze verdere verzelfstandiging zullen mondhygiënisten beter inzetbaar zijn en zal er meer focus komen voor preventie in de mondzorg. Het is tijd om de implementatie te gaan oppakken en samen met andere mondzorgverleners te werken aan goede samenwerkingsafspraken en helderheid over de verschillende beroepen binnen de mondzorg, op naar een mondgezonde generatie!

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl