Dit nieuwsbericht is langer dan 12 maanden geleden gepubliceerd. De informatie kan verouderd zijn. Bekijk ons nieuwsoverzicht voor actualiteiten.

maandag 11 september 2017

No burnout among Dutch NVM-dental hygienists!

Om de prevalentie van burn-out onder NVM-mondhygiënisten in verschillende mondzorgpraktijken te meten, zijn 400 leden (NVM-mondhygiënisten) per e-mail uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Studentleden, gepensioneerden en mondhygiënisten die niet (meer) werkzaam zijn als klinische beoefenaar, zijn uitgesloten van deelname. Burn-out werd gemeten met de Utrechtse Burnout Schaal (UBOS; Schaufeli et.al., 1996). Dit meetinstrument is de Nederlandse versie van de Maslach Burnout Inventory, dat drie dimensies van burn-out omvat (Emotionele Uitputting, 5 items, Depersonalisatie, 4 items, en Persoonlijke Uitvoering; 6 items). De totale steekproef bestond uit 157 NVM-mondhygiënisten (respons van 39,3%) met een gemiddelde werkervaring van 16,6 jaar (SD = 10,8) en een 25-32 urige werkweek. Slechts van vier respondenten (2,5%) waren de uitkomsten overeenkomstig met de gehanteerde UBOS-normen van een burn-out. Op basis van deze verkennende studie kan geconcludeerd worden dat de prevalentie van burn-out onder NVM-mondhygiënisten zeer laag is en dat ‘burn-out’ geen bedreiging vormt voor mondhygiënisten.* Daarnaast is het waarschijnlijk dat deze bevindingen geassocieerd worden met een hoge positieve werkhouding onder NVM-mondhygiënisten.**
Buunk-Werkhoven YAB, Folgerts O & Hollaar

*In het meinummer van het Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiëne (jaargang 15, nummer 3 2010)
**Beleid: ‘NVM-mondhygiënisten zijn vakidioten’ Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiëne, maart nr. 2 p. 18-19.

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl