NIEUWSOVERZICHT CORONAVIRUS

Op deze pagina tref je naast actuele informatie over het coronavirus de meest actuele Leidraad Mondzorg Corona en lijst met veelgestelde vragen omtrent het coronavirus in de mondzorgpraktijk.

 


Leidraad Mondzorg Corona

De Leidraad Mondzorg Corona wordt samengesteld door de Commissie Leidraad Mondzorg Corona (CLMC). Het doel van de CLMC is om ten tijde van de coronapandemie adviezen inzake infectiepreventie namens de mondzorgalliantie naar buiten te brengen. De mondzorgalliantie bestaat uit de beroepsverenigingen NVM-mondhygiënisten, KNMT en ONT.

Download alle informatie en hulpmiddelen m.b.t. de Leidraad Mondzorg Corona

FAQ-lijst

Update: 4 april 2022

NVM-mondhygiënisten heeft naar aanleiding van de veelgestelde vragen die binnen zijn gekomen bij het bureau en de NVM-live webinars, voor de leden een FAQ-lijst samengesteld waarin antwoorden op deze vragen zijn geformuleerd. Wij zijn ons ervan bewust dat deze lijst wellicht dagelijks herzien moet worden. Wij volgen de actualiteiten nauwlettend, maar kunnen niet voorkomen dat het nieuws ons soms achterhaalt.

Voor persoonlijke vragen kun je een e-mail sturen naar bureau@mondhygienisten.nl.

FAQ-LIJST (alleen voor leden)

 


HET LAATSTE NIEUWS

Hier lees je de laatste stand van zaken met betrekking tot het coronavirus in de mondzorgpraktijk.

Update: 16 maart 2023


16 maart 2023

Gevolgen wijziging landelijk coronabeleid voor mondzorgpraktijken

Vanwege het vervallen van de test- en isolatieadviezen voor het algemene publiek is de Leidraad Mondzorg Corona aangepast. In de laatste versie 12.0 vind je advies over de behandeling van patiënten met (mogelijk) overdraagbare luchtwegaandoeningen. En waar je als mondzorgverlener rekening mee moet houden als je zelf klachten van een luchtweginfectie hebt.

De gevolgen van het coronavirus op het dagelijkse leven zijn minder ingrijpend. We zijn daardoor in een fase gekomen waarin corona gezien wordt als een luchtweginfectie, waarmee je anderen kan besmetten.

Werk volgens richtlijn Infectiepreventie
In deze huidige endemische fase verwijst de Commissie Leidraad Mondzorg Corona (CLMC) dan ook naar de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken (2016). De adviezen uit deze richtlijn gelden namelijk ook voor andere luchtwegvirussen die voornamelijk via druppelinfectie worden overgedragen, zoals het influenzavirus. De commissie geeft wel de volgende aanvullende adviezen.

Aanvullende adviezen voor patiënten
• Stel mondzorg bij patiënten met een mogelijk overdraagbare luchtwegaandoening zo mogelijk uit.
• Werk volgens de Werkinstructie Spoedzorg COVID-19 bij patiënten met COVID-19 als een spoedbehandeling noodzakelijk is.
• Houd rekening met kwetsbare patiënten.

Aanvullende adviezen voor mondzorgverleners
Voor mondzorgverleners met klachten van een luchtweginfectie geldt het volgende ad-vies:
• Draag tijdens het verblijf in de praktijk (ook in de kantine) steeds een chirurgisch mondneusmasker, ten minste type II. Bij kans op aerosolen en/of spatten type IIR.
• Overweeg deze medewerkers (tijdelijk) niet in te zetten voor patiënten uit de risicogroepen.

Ga naar Leidraad Mondzorg Corona

Ook interessant
Richtlijn Infectiepreventie voor mondzorgpraktijken
Algemene adviezen om luchtweginfecties te voorkomen
Risicogroepen en COVID-19


1 maart 2023

Leidraad Mondzorg Corona nog steeds van kracht

 

De Leidraad Mondzorg Corona geldt nog steeds, ondanks het advies van het Outbreak Management Team (OMT) aan het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) om de coronamaatregelen te schrappen. Het advies heeft nog niet geleid tot wijziging van het beleid. Een besluit over het advies wordt op z’n vroegst half maart verwacht. Het advies van het OMT aan het ministerie van VWS om de coronamaatregelen te schrappen, roept veel vragen op bij mondzorgverleners. Zij vragen zich af welke maatregelen nu nog gelden voor zowel medewerkers als patiënten.

Landelijke richtlijn nog ongewijzigd

De minister heeft nog geen besluit genomen over welke adviezen van het OMT overgenomen zullen worden en over het tijdspad van wijziging of afschaling van het beleid. Het besluit hierover wordt rond half maart verwacht. Na de besluitvorming zal het RIVM de LCI-richtlijn COVID-19 aanpassen. Tot die tijd gelden de huidige landelijke adviezen en regels.

Commissie Leidraad Mondzorg Corona volgt landelijke richtlijn

De Commissie Leidraad Mondzorg Corona (CLMC) volgt de landelijke adviezen van het RIVM. De CLMC is in afwachting van de voornoemde besluitvorming en daaruit voortvloeiende wijzigingen. Deze wijzigingen zullen gewogen worden voor de mondzorg en daarna zo snel als mogelijk verwerkt. Voor nu geldt dus nog de huidige Leidraad Mondzorg Corona, dat betekent:

Patiënten en mondzorg

Er geldt al even geen strikte coronatriage meer voor patiënten die een mondzorgpraktijk willen bezoeken. De patiënten zijn wel verdeeld in twee groepen:

Bekijk de actuele Leidraad Mondzorg Corona


23 december 2022

PCR-test voor zorgmedewerkers niet langer verplicht

Het RIVM heeft de uitgangspunten van het testbeleid en de inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis aangepast. Hierdoor is het gebruik van een PCR-test niet langer verplicht, maar zijn de regels voor het gebruik van een mondneusmasker bij klachten aan de luchtwegen aangescherpt. De Commissie Leidraad Mondzorg Corona heeft het inzetbaarheidsschema voor de medewerkers in de mondzorg hierop aangepast.

Testen bij klachten

Als je klachten passend bij COVID-19 hebt, blijf je thuis en doe je een coronatest. Een PCR-test is niet langer verplicht, het mag vanaf nu dus ook een zelftest zijn.

Negatieve testuitslag (geen COVID-19)

Bij een negatieve testuitslag mag je met milde klachten (zonder koorts) aan het werk. Als de klachten aanhouden, test je jezelf na ten minste 24 uur opnieuw. Zo lang je klachten aan de luchtwegen houdt, draag je tijdens contacten met patiënten en collega’s een chirurgisch mondneusmasker type II/R.

Positieve testuitslag (wel COVID-19)

Bij een positieve testuitslag blijf je thuis in isolatie totdat je tenminste 24 uur symptoomvrij én 48 uur koortsvrij bent. Dit geldt vanaf minimaal 5 dagen tot maximaal 10 dagen na de start van de symptomen. Zolang je na de isolatieperiode klachten aan de luchtwegen houdt, draag je in de praktijk bij contacten met patiënten en collega’s een chirurgisch mondneusmasker type II/R.

Inzet van mondzorgmedewerkers na contact besmet persoon

Als een huisgenoot of nauw contact positief getest is op COVID-19, mag je als je zelf geen klachten hebt gewoon aan het werk. Je draagt dan in de praktijk een chirurgisch mondneusmasker type II/R en houdt 1,5 meter afstand van je collega’s. Dit geldt tot en met 10 dagen na het laatste contact met de besmette persoon. Als je toch klachten krijgt, dan blijf je thuis en doe je een test.

Download de Leidraad Mondzorg Corona


23 november 2022

Leidraad Mondzorg Corona versimpeld

De Commissie Leidraad Mondzorg Corona (CLMC) heeft de Leidraad Corona Mondzorg versimpeld. Als gevolg hiervan zijn ook de werkinstructie voor spoedhulp bij patiënten uit groep B en het inzetbaarheidsschema voor mondzorgmedewerkers aangepast. We zetten de wijzigingen hieronder voor je op een rij.

Leidraad versie 11.2

In de vernieuwde Leidraad vallen mensen zonder COVID-19 onder patiëntengroep A en mensen met COVID-19 onder patiëntengroep B. De categorie ‘verdenking op COVID-19’ is komen te vervallen.

Werkinstructie versie 5.1

In de werkinstructie Spoedzorg voor patiëntengroep B is het aantal dagen dat het behandelteam zelf moet checken op symptomen van COVID-19 aangepast van 14 naar 10 dagen na de (laatste) behandeling. Verder is de werkinstructie meer tijdsonafhankelijk gemaakt door kleine tekstuele aanpassingen.

Inzetbaarheidsschema versie 5.2

Het aantal categorieën binnen het inzetbaarheidsschema is aangepast van vier naar twee:

Download de Leidraad Mondzorg Corona


2 september 2022

E-mails van IptiQ met betrekking tot continuïteitsbijdrage

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


9 mei 2022

Brief UWV definitieve vaststelling NOW

Van het UWV ontvingen wij een bericht, dat zij verwachten dat in mei 2022 voor alle zorgverleners de definitieve continuïteitsbijdrage is vastgesteld. Daarna kan het UWV de hoogte van de tegemoetkoming NOW definitief berekenen. Je ontvangt binnenkort een brief van het UWV, waarin staat welke stappen zij moeten ondernemen om de NOW definitief vast te laten stellen. Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.

 


22 april 2022

Versie 11.1 Leidraad Mondzorg Corona verschenen; stroomschema inzetbaarheid aangepast

De Commissie Leidraad Mondzorg Corona heeft het stroomschema waaruit je de inzetbaarheid van medewerkers kunt afleiden aangepast. Voor zorgmedewerkers zonder klachten die huisgenoot of overig nauw contact zijn van een positief geteste persoon geldt nu het volgende:
– Zorgmedewerkers mogen werken (quarantaine is komen te vervallen).
– Deze zorgmedewerkers nemen een zelftest af op dag 0 en dag 5 en als zij klachten krijgen. Een negatieve zelftest bij klachten dient altijd geconfirmeerd te worden door een PCR-test.
– De zorgmedewerkers dragen in de eerste 10 dagen na blootstelling met de positief geteste persoon tijdens het werk steeds een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II.
– Zij houden in de eerste 10 dagen na blootstelling met de positief geteste persoon zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van patiënten en collega’s.
– Indien de uitslag van de zelftest op dag 0 of dag 5 positief is, blijft de positief geteste zorgmedewerker thuis in isolatie in elk geval tot en met de 5e dag na de testafname.Zorgmedewerkers die niet in contact komen met kwetsbare personen mogen voortaan gebruikmaken van een zelftest.
Ook de Leidraad Mondzorg Corona (nu geldt versie 11.1) zelf heeft enkele kleine aanpassingen ondergaan. De Commissie drukt praktijken op het hart dat de maatregelen uit de Leidraad noodzakelijk blijven, ook al volgen de versoepelingen elkaar momenteel in rap tempo op.

Bekijk hier de aanpaste documenten.


4 april 2022

Update FAQ Leidraad Mondzorg Corona

De Frequently Asked Questions (FAQ) Leidraad Mondzorg Corona is geactualiseerd met als laatste versie 31 maart 2022.

Bekijk het geactualiseerde document
23 maart 2022

Nieuwe Leidraad Mondzorg Corona: geen coronatriage meer

De speciale coronatriage die mondzorgpraktijken deden behoort, in elk geval voorlopig, tot het verleden. Vanaf nu worden patiënten weer zelf geacht om het aan te geven als ze niet op hun afspraak kunnen komen, bijvoorbeeld omdat ze in quarantaine zitten of corona hebben. Dat staat in de nieuwe versie 11.0 van de Leidraad Mondzorg Corona, die vanaf 22 maart 2022 geldt.

Een andere wijziging is dat er minder aanvullende maatregelen zijn, en dat ze vanaf nu gelden als advies. De maatregel om 1,5 meter afstand te houden is geheel vervallen. Ook adviseert de Leidraad niet langer om geen handen te schudden. Wel wordt nog steeds aangeraden om bij patiëntencontact met een afstand kleiner dan 1,5 meter een chirurgisch mondneusmasker type II/R (of een chirurgisch mondneusmasker type II + gezichtsscherm) te dragen.

Het stroomschema om de inzetbaarheid van medewerkers te bepalen blijft tot nader order ongewijzigd geldig.

Bekijk de actuele Leidraad Mondzorg Corona
10 maart 2022

Actuele patiëntinformatie coronamaatregelen

De Mondzorgalliantie, een samenwerking tussen NVM-mondhygiënisten, KNMT en ONT, heeft gedurende de coronapandemie posters en andere patiëntinformatie ontwikkeld om op te hangen in de praktijk. Deze zijn vrij te gebruiken in mondzorgpraktijken.

Download patiëntinformatie coronavirus
25 februari 2022

Ook versoepelingen in de mondzorg, maar niet alle coronamaatregelen vervallen

Ook in de mondzorg is met ingang van vrijdag 25 februari 2022 een aantal coronamaatregelen geschrapt. Patiënten hoeven niet langer een mondkapje te dragen in de praktijk. Ook hoeven ze niet meer hun handen te wassen of desinfecteren. Voor mondzorgverleners en medewerkers in de praktijk blijven deze twee maatregelen wel gelden. De 1,5 meter afstand blijft voor iedereen gehandhaafd. Dat staat in versie 10.4 van de Leidraad Mondzorg Corona, die per direct ingaat.

Patiënten mógen wel een mondneusmasker blijven dragen, danwel hun handen schoonmaken voor de behandeling.

Er zijn geen wijzigingen in de triage. Ook het stroomschema om de inzetbaarheid voor medewerkers te bepalen is ongewijzigd.

De Commissie Leidraad Mondzorg Corona kiest vanwege het zorgperspectief voor geleidelijk afbouwen. Mochten de effecten van de versoepelingen meevallen, zeker na de voorjaarsvakantie en het carnaval, dan kan er ook in de mondzorg verder worden versoepeld, zo laat de commissie weten.


26 januari 2022

Aanpassing Leidraad Mondzorg Corona n.a.v nieuwe quarantaineregels

Er is een nieuwe versie van de Leidraad Mondzorg Corona 10.3 verschenen. In deze nieuwe Leidraad zijn de nieuwe quarantaineregels toegepast.

Bekijk de meest actuele documenten via deze link.


21 januari 2022

Quarantaineversoepelingen in versie 10.2 Leidraad Mondzorg Corona

De door de overheid doorgevoerde quarantaineversoepelingen zijn nu ook verwerkt in de Leidraad Mondzorg Corona. Datzelfde geldt voor de stroomschema’s voor de triage en de inzetbaarheid van medewerkers die horen bij de nieuwe versie 10.2. Voortaan geldt dat zorgmedewerkers zonder klachten die huisgenoot (categorie 1) of overig nauw contact (categorie 2) zijn van een positief geteste persoon niet in quarantaine hoeven als zij een boostervaccinatie hebben ontvangen of minder dan acht weken geleden een COVID-19-infectie hebben doorgemaakt. Wel gelden er aanvullende maatregelen:

Deze aanvullende maatregelen gelden tot en met de tiende dag na het laatste contact met de positief geteste persoon.

Zorgmedewerkers die geen boostervaccinatie hebben ontvangen en niet minder dan acht weken geleden een COVID-19-infectie hebben doorgemaakt (of met onbekende status), gaan wel in quarantaine. Bij personeelstekort kan de instelling besluiten om hiervan af te wijken en de zorgmedewerkers te laten werken onder bepaalde voorwaarden.

De aangepaste quarantaineregels voor medewerkers zijn verwerkt in het stroomschema ‘Inzetbaarheid medewerkers’. Die voor patiënten zijn verwerkt in het triage-schema.

Download de actuele Leidraad Mondzorg Corona


20 januari 2022

Gevolgen nieuwe quarantaineregels voor de mondzorg

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.


6 januari 2022

Leidraad corona toe aan versie 10.1

Versie 10.1 van de Leidraad Mondzorg Corona is verschenen. Er is daarnaast een nieuw stroomschema om te bepalen of een patiënt naar de praktijk kan komen voor een behandeling. In de nieuwe versies is het onderscheid tussen personen die immuun en niet-immuun zijn vervallen. Daardoor zijn de regels voor de eerste groep iets strenger geworden.

Download de Leidraad Mondzorg Corona


4 januari 2022

Nieuwe versie inzetbaarheidsschema door omikronvariant

Er is een nieuwe versie van het stroomschema (4.3) beschikbaar waarin je af kunt leiden of je naar het werk kunt komen en welke maatregelen je eventueel moet nemen als je in contact bent geweest met iemand die corona heeft. Het schema is in lijn gebracht met de meest recente richtlijnen van het RIVM. De quarantaineregels zijn in de nieuwste versie iets strenger geworden vanwege de besmettelijkheid van de omikronvariant.

Bekijk hier de recente versie van het inzetbaarheidsschema.


10 december 2021

Aangepaste wachtkamerposters coronamaatregelen beschikbaar

Gezien de veranderde coronamaatregelen zijn de wachtkamerposters aangepast.

Download de coronaposters op de website van de KNMT
7 december 2021

Aangepaste maatregelen in nieuwe Leidraad Mondzorg Corona

De Leidraad Mondzorg Corona wordt aangescherpt. Zo wordt patiënten van 13 jaar en ouder in de praktijk geadviseerd een mondkapje te dragen en wordt de triage voor kinderen gelijkgesteld aan die voor volwassenen. Zoals gebruikelijk bij nieuwe versies is deze ook dit keer per direct van kracht.

De belangrijkste aanpassingen in de Leidraad Mondzorg Corona 10.0 ten opzichte van de vorige versie zijn:

De Commissie Leidraad Mondzorg Corona wijst er ten slotte in de nieuwe leidraad nog op dat het in sommige gevallen zinvol kan zijn om ‘mondzorg op afstand’ te geven aan patiënten die na triage niet naar de praktijk mogen komen voor een behandeling (de zogenaamde patiëntengroep B die geen spoedeisende zorg nodig heeft).

Leidraad, triage en inzetbaarheidsschema aangepast

Als gevolg van de wijzigingen in de leidraad is ook de triage aangepast. Tot slot zijn er ook aanpassingen gedaan in het stroomschema om te bepalen of een medewerker ingezet kan worden.

Bekijk hier de meest actuele versie van de Leidraad Mondzorg Corona.


22 november 2021

Update inzetbaarheidsschema

Er is een nieuw inzetbaarheidsschema verschenen dat hoort bij de meest recente versie van de Leidraad Mondzorg Corona.

Bekijk de meest actuele versie van de Leidraad Mondzorg Corona


19 november 2021

Geen voorrang voor mondzorg bij boostershot

De mondzorg behoort niet tot de groep zorgverleners die met voorrang in aanmerking komt voor een boostervaccinatie. Dat heeft het ministerie van VWS laten weten na vragen daarover van de Mondzorgalliantie. De alliantie heeft begrip voor de keuze van het ministerie maar vindt wel dat er erg ongelukkig over gecommuniceerd is. In haar communicatie over het boostershot gaf het ministerie van VWS soms aan dat ‘alle zorgverleners met direct patiëntencontact’ versneld in aanmerking zouden komen voor een boostervaccin. Op andere momenten werd de doelgroep verbijzonderd en werden specifieke zorgberoepen vermeld. Dat heeft jammer genoeg tot veel verwarring geleid, zo heeft de Mondzorgalliantie gemerkt.

In antwoord op vragen van de alliantie naar aanleiding van de verwarring geeft het ministerie aan dat de bescherming van de huidige vaccinatie tegen ziekenhuisopnames en ernstige klachten nog steeds heel goed is. Daarbij heeft het ministerie nogmaals bevestigd dat de mondzorgpraktijken geen besmettingshaarden vormen, wat het vertrouwen in de toegevoegde waarde van de geldende hygiënemaatregelen verder verstevigt, te weten de combinatie richtlijn infectiepreventie en de Leidraad Mondzorg Corona en de daarbij behorende triage die zoveel mogelijk uitsluit dat patiënten met corona naar de praktijk komen.

De groepen in de samenleving die nu wel voorrang krijgen met een boostervaccinatie betreffen oudere leeftijdsgroepen waarvan is aangetoond dat de bescherming is afgenomen en dat deel van de zorg dat onder druk staat. De verwachting is dat de booster het ziekteverzuim als gevolg van milde klachten door COVID-19 licht kan helpen beperken, wat de zorgcontinuïteit de komende tijd ten goede komt. De booster is geen middel om het aantal besmettingen tegen te gaan. Belangrijker daarvoor is het opvolgen van de basisregels.

De Mondzorgalliantie heeft begrip voor de gevolgde lijn van het ministerie. Naast het beschermen van de kwetsbaren in de samenleving dient voorkomen te worden dat de acute zorg verder in de knel komt. De Mondzorgalliantie blijft de zorgcontinuïteit binnen de mondzorg monitoren.

Medewerkers uit de mondzorg komen uiteindelijk overigens ook in aanmerking voor een boostershot, maar o.b.v. hun leeftijd, net als binnenkort alle andere Nederlanders.

De Mondzorgalliantie is het samenwerkingsverband van NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT.


18 november 2021

Inzetbaarheid mondzorgverleners en vervroegde sluitingstijden

We krijgen vragen binnen over de inzetbaarheid van de mondzorgverleners als er COVID-19 in het spel is. Volg hierbij het inzetbaarheidsschema dat bij de Leidraad Mondzorg Corona hoort (zie het onderstaande bericht van 15 november). De Commissie Leidraad Corona Mondzorg monitort de pagina’s van LCI en RIVM zodat het inzetbaarheidsschema zorg snel aangepast kan worden.

De consequenties van de maatregelen die op 12 november 2021 zijn medegedeeld, zijn nog niet verwerkt omdat de officiële RIVM-documenten nog niet zijn aangepast.

Tevens is het belangrijk om te vermelden dat de vervroegde, verplichte sluitingstijden als gevolg van de coronapandemie niet gelden voor instellingen waar zorg verleend wordt. Praktijken die ‘s avonds patiënten ontvangen kunnen dat dus blijven doen.

 


15 november 2021

Kleine wijziging in nieuwe versie Leidraad Mondzorg Corona 9.1

In de nieuwe versie van de Leidraad Mondzorg Corona, versie 9.1 is een kleine wijziging verwerkt. Kinderen in de basisschoolleeftijd mogen naar analogie met kinderopvang/schoolbezoek de mondzorgverlener bezoeken, als zij verkoudheidsklachten hebben, af en toe hoesten, of astma of hooikoorts hebben. Bij koorts, benauwdheid of veel hoesten mogen zij de mondzorgverlener niet bezoeken.

Bekijk de meest actuele versie van de Leidraad Mondzorg Corona.

 


15 oktober 2021

Aanvullende maatregelen kwetsbare groepen in Coronatijd

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


14 oktober 2021

Leidraad Mondzorg Corona iets versoepeld, 1,5 meter blijft

Net als op veel andere plekken in de zorg blijft ook in de mondzorg de maatregel van kracht om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Dat staat in de nieuwe versie van de Leidraad Mondzorg Corona. Een aantal andere maatregelen wordt wel versoepeld, zo is te lezen in versie 9.0 van het document. Er wordt onder andere in de triage geen onderscheid meer gemaakt tussen wel en niet-gevaccineerden.

De belangrijkste veranderingen in de nieuwe versie van de Leidraad Mondzorg Corona (versie 9.0) zijn:

·        In de triage vervalt het onderscheid tussen personen die immuun zijn en personen die niet immuun zijn. Dat betekent dat alleen als iemand besmet is met corona,  coronagerelateerde klachten heeft of in quarantaine zit geen reguliere behandeling kan krijgen maar slechts naar de tandarts kan als er spoed bij is.
·        Personen van 12 jaar of ouder met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen en personen woonachtig in een verpleeghuis behoren niet meer automatisch tot groep B (de groep die alleen aanspraak maakt op spoedeisende zorg). Het addendum ‘Triage Bijzondere Doelgroep’ is daarmee vervallen.
·        Het onderscheid tussen spoedzorg en noodzakelijke, niet-spoedeisende zorg is vervallen.
·        Een aantal aanvullende maatregelen is vervallen. Zo kunnen er onder andere weer tijdschriften en folders in de wachtkamer gelegd worden.

In de mondzorgpraktijken wordt geen gebruik gemaakt van CoronaCheck en kunnen er dus zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde mensen in de wachtruimte aanwezig zijn en ook kwetsbare mensen. Bij deze groep, waartoe ook jongere patiënten kunnen behoren, kan het vaccin niet of minder goed werken. Het afstand houden, zeker in de wachtruimte, beschermt iedereen tegen risico op overdracht van COVID-19.

Maatregelen die blijven zijn naast de ‘afstandsregel’ ook de adviezen iedereen bij het binnenkomen van de praktijk de handen te laten reinigen, geen handen te schudden en patiënten te vragen zo kort mogelijk voor de behandeling de praktijk te betreden.

Leidraad Mondzorg Corona

 


27 juli 2021

Resultaten Inventarisatie van angst met betrekking tot COVID-19 onder Nederlandse mondhygiënisten

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


21 juli 2021

Update Leidraad Mondzorg Corona: Vanaf nu onderscheid immuun en niet-immuun

Vanaf nu wordt er in de Leidraad Mondzorg Corona bij de triage van patiënten meegewogen of iemand immuun is voor het coronavirus. Ditzelfde is het geval bij het bepalen of een medewerker al dan niet inzetbaar is in de praktijk. Immuun wil daarbij zeggen: meer dan 14 dagen volledig gevaccineerd zijn of korter dan 6 maanden geleden hersteld zijn van COVID-19. Als gevolg hiervan is er een nieuwe Leidraad Mondzorg Corona (versie 8.0) en zijn er nieuwe stroomschema’s voor de triage en de inzetbaarheid gepubliceerd.

Bekijk de meest actuele versie van de Leidraad, het inzetbaarheidsschema en de triage.

 


9 juli 2021

Update Leidraad Corona Mondzorg, inzetbaarheidsschema en triage

De commissie Leidraad Corona Mondzorg heeft versie 7.1 van de Leidraad opgeleverd. Er is een kleine aanpassing gedaan in de Leidraad Mondzorg Corona en het bijbehorende triageschema. In de patiëntengroep B is een verduidelijking aangebracht bij de groep mensen die in (thuis)quarantaine zit. Ook het stroomschema om te bepalen of iemand in de praktijk kan werken is licht gewijzigd.

Bekijk de meest actuele versie van de Leidraad, het inzetbaarheidsschema en de triage.

 


25 juni 2021

Mondkapjesadvies Mondzorgalliantie voor patiënten in de mondzorg vervalt

Vanaf zaterdag 26 juni vervalt bijna overal de verplichting om een mondkapje te dragen. Er komt dan ook een einde aan het dringende advies van de Mondzorgalliantie om patiënten en bezoekers te vragen mondneusmaskers te dragen in de mondzorgpraktijk. Ook medewerkers hoeven buiten de behandelingen om geen mondkapjes meer op.Met het vervallen van het advies kunnen praktijken alsnog besluiten bezoekers te vragen een mondkapje te dragen. Dat kan bijvoorbeeld als het moeilijk is om 1,5 meter afstand te houden. Een mondzorgpraktijk mocht én mag dus zelf bepalen of ze patiënten (al dan niet dringend) adviseert om een mondneusmasker op te zetten.

Voor mondzorgverleners blijft gelden dat ze bij patiëntencontact met een afstand kleiner dan 1,5 meter – ergo, bij behandelingen – een chirurgisch mondneusmasker type II/R, of chirurgisch mondneusmasker type II in combinatie met een gezichtsscherm moeten dragen. De mondneusmaskers moeten na elke patiënt vervangen worden, en het gezichtsscherm moet dan gereinigd worden.

Het vervallen van het mondkapjesadvies heeft geen gevolgen voor de Leidraad Mondzorg Corona; de huidige versie 7.0 blijft gelden.

De Mondzorgalliantie is het samenwerkingsverband van KNMT, NVM-mondhygiënisten en ONT.

 


16 juni 2021

‘Coronatriage’ makkelijker gemaakt

De triage van patiënten in de mondzorgpraktijk wordt vanaf nu makkelijker gemaakt. De Commissie Leidraad Mondzorg Corona heeft een nieuwe, kortere triage opgesteld. Door middel van drie vragen wordt nu duidelijk of een patiënt behandeld kan worden.

Naast de triage heeft de Commissie Leidraad Mondzorg Corona ook de leidraad zelf vernieuwd. In versie 7.0 zijn onder andere de definities van de groepen A (patiënten die ‘gewoon’ behandeld kunnen worden) en B (patiënten die alleen spoedzorg kunnen krijgen) vereenvoudigd.

Vertoont een kind dat naar de dagopvang of basisschool gaat klachten, maar is het wel gewoon welkom op de opvang of op school? Dan is het kind ook welkom bij de mondzorgverlener! Zie RIVM-handreiking bij neusverkouden kinderen.

De Commissie maakt zowel voor patiënten als mondzorgverleners geen onderscheid tussen wie wel en niet gevaccineerd is. Dat betekent dat iedereen zich aan de triage, de inzetschema’s en de gewone en de aanvullende hygiënemaatregelen moet (blijven) houden.

De Commissie maakt deze keuze omdat onderzoeken laten zien dat ook gevaccinneerden klachten kunnen ontwikkelen, besmet kunnen raken en mogelijk anderen kunnen besmetten.

De aanvullende hygiënemaatregelen uit de Leidraad Mondzorg Corona blijven gelden. Zo is het bijvoorbeeld nog altijd niet de bedoeling om tijdschriften of speelgoed in de wachtkamer te leggen. Patiënten mogen wel gebruik maken van het toilet of de poetshoek.

Naar de Leidraad Mondzorg Corona

 


19 mei 2021

Commissie Leidraad Mondzorg – FAQ Update

De Commissie Leidraad Mondzorg Corona, het CLMC, heeft ter verduidelijking van haar publicaties een FAQ-lijst bijgehouden. Je vindt hier de meest gestelde vragen over onderwerpen als de algemene leidraad, persoonlijke beschermingsmiddelen, praktijkvoering en meer.

Er zijn een aantal toevoegingen en wijzigingen aangebracht in aan de voorafgaande FAQ. Dit zijn de nieuwe toevoegingen in het kort:

– Het heeft geen zin om bij de triage te vragen of een patiënt gevaccineerd is, omdat nu nog niet bekend is of iemand die gevaccineerd is besmettelijk kan zijn.
Een coronatest (ongeacht het type en de uitslag) kan de triagevragen niet vervangen.

– De commissie raadt het ten zeerste af om patiënten (zonder klachten) die volgens de triageregels hun afspraak moeten afzeggen, een zelftest aan te bieden.

– Voor baliemedewerkers gelden dezelfde regels uit het inzetbaarheidsschema als voor zorgmedewerkers.

– Gebruik van KF94-maskers binnen de mondzorg is niet toegestaan, omdat ze niet voldoen aan de vigerende Europese wet- en regelgeving.

– Poetsinstructie geven met een elektrische tandenborstel produceert druppels die tot buiten de mond van de patiënt komen. Het vrijkomen van aersolen kon niet worden vastgesteld, waarmee het risico van deze borstels aanvaardbaar is.

– Het verplaatsen van lucht naar ruimte waar al dan niet mensen aanwezig zijn verdient niet de voorkeur, tenzij het niet anders kan. De aangrenzende ruimte moet dan wel gelucht/gespuid kunnen worden.

Download hier het document.

 


5 mei 2021

Korting op inhaalzorg bij continuïteitsbijdrage geschrapt

Zorgverzekeraars gaan bij de vaststelling van de definitieve continuïteitsbijdrage de zogenaamde inhaalzorg op ‘nul euro’ stellen. Dit betekent dat de korting op inhaalzorg van tafel is en deze volledig wordt vergoed. Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland. Bekijk het volledige bericht van de mondzorgalliantie.

 


5 mei 2021

Tandarts maakt met succes bezwaar tegen vaststelling NOW

Een tandarts die aan de hand van tips van de KNMT zelf bezwaar aantekende tegen de definitieve vaststelling van de aan hem toegekende NOW-subsidie is door het UWV in het gelijk gesteld. Bekijk het volledige nieuwsbericht van de mondzorgalliantie.

Noot: in sommige gevallen loont het om bezwaar aan te tekenen tegen vaststelling NOW. Dit is een casus van een tandarts die met succes bezwaar aangetekend heeft. Wellicht dat er onder onze leden ook werkgevers zijn die in de maand januari 2020 een bonus of overuren uitbetaald hebben aan personeelsleden, waardoor de loonsom in die maand (die als referentie wordt gezien voor het vaststellen van de NOW), hoger is dan het reguliere loon. Als dat zo is loont het dus de moeite om bezwaar aan te tekenen. Laat het ons weten of je dit aan de hand hebt, zodat we wellicht behulpzaam kunnen zijn.

 


12 april 2021

Corona: GGD-testen, snel- en zelftesten en testen op antistoffen

Er zijn steeds meer verschillende soorten testen beschikbaar om te ontdekken of er sprake is van een besmetting met corona. Welke test gebruikt wordt of geschikt is, verschilt per situatie.
Wij hebben de soorten coronatesten voor je op een rij gezet.

Bekijk hier het volledige overzicht.


19 maart 2021

Update documenten Leidraad Mondzorg Corona

De Commissie Leidraad Mondzorg Corona heeft een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd in 2 documenten:

 • Antwoorden op veel gestelde vragen over de Leidraad Mondzorg Corona
 • Kan ik wel of niet naar het werk? Inzetbaarheidsschema medewerkers. Daarin is het advies aan zorgverleners gewijzigd als ze in contact zijn geweest met een ‘overig niet nauw contact’ die positief getest is.

Bekijk hier de geactualiseerde documenten.

 


26 februari 2021

Termijn definitieve aanvraag NOW 1.0 verlengd

De uiterste datum voor het indienen van een definitieve aanvraag voor de loonkostensubsidie NOW 1.0 is verlengd tot 31 oktober. Dat betekent dat mondzorgverleners (mondhygiënisten, tandartsen, tandprothetici) nu niet in de problemen komen bij de aanvraag omdat ze nog niet weten hoe hoog hun continuïteitsbijdrage uitvalt.

Eerder lag de deadline voor het aanvragen van definitieve vaststelling van de NOW 1.0 op  23 maart of op 29 juni voor werkgevers die een accountantsverklaring nodig hebben.

Minister Koolmees is mede tot het uitstel gekomen na verzoeken van organisaties in de zorg, waaronder de partijen in de MondZorgAlliantie (NVM-mondhygiënisten, KNMT en ONT), die nog in afwachting zijn van de definitieve vaststelling van de continuïteitsbijdrage. De continuïteitsbijdrage dient voor de definitieve berekening van de NOW als omzet meegenomen te worden. De verlenging van de termijn moet dit mogelijk maken.

De verlenging van de termijn tot 31 oktober geldt ook wanneer je geen continuïteitsbijdrage hebt aangevraagd of wanneer er geen derdenverklaring of accountantsverklaring noodzakelijk is.

Lees verder op UWV.nl: Meer tijd voor aanvraag definitieve berekening eerste periode NOW


18 februari 2021

Nieuwe updates Leidraad Mondzorg Corona

Leidraad Mondzorg Corona, versie 6.3 is verschenen. In deze versie is ‘Patiëntengroep B’, de groep die een verhoogd infectierisico loopt, iets uitgebreid ten opzichte van versie 6.2. Daarnaast is de definitie van ‘overige nauwe contacten’ aangepast.

Nieuw in versie 6.3 is dat mensen met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen nu vanaf 12 jaar onder ‘Patiëntengroep B’ vallen. Dit was 18 jaar. ‘Patiëntengroep B’ is de risicogroep met een verhoogde kans op infectie en die daardoor alleen behandeld kan worden in spoedeisende gevallen.

Deze aanpassing betekent ook  dat het triageschema behorend bij de Leidraad en het Addendum Triage Bijzondere Doelgroepen is geactualiseerd. Dat document bevat informatie over te nemen aanvullende maatregelen voor mondzorgverlening aan cliënten in verpleeghuizen en binnen de instellingen voor gehandicaptenzorg.

Deze wijziging is tot stand gekomen in overleg met de Vereniging Mondzorg voor Bijzondere Zorggroepen (voorheen VBTGG), de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie en het RIVM.

De andere wijziging in versie 6.3 is de definitie van zogenaamde overige nauwe contacten. Als overige nauwe contacten worden nu beschouwd: “Personen die bij elkaar opgeteld binnen 24 uur langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de patiënt tijdens diens besmettelijke periode EN personen waarbij er een hoogrisicoblootstelling was van korter dan 15 minuten (bijvoorbeeld in het gezicht hoesten, of direct fysiek contact zoals zoenen).”

Bekijk de geüpdatete Leidraad, het triageschema behorend bij de Leidraad en het Addendum Triage Bijzondere Doelgroepen.


8 februari 2021

Update documenten Leidraad Mondzorg Corona

De Commissie Leidraad Corona Mondzorg heeft de Leidraad weer voorzien van een update naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen.

De volgende documenten zijn aangepast:
– Werkinstructie spoedzorg bij (vermoeden van) COVID-19
– Antwoorden op veel gestelde vragen over de werkinstructie spoedzorg
– Kan ik wel of niet naar het werk: inzetbaarheidsschema medewerkers
– Antwoorden op veelgestelde vragen over de leidraad
– Addendum Triage Bijzondere Doelgroep

Bekijk hier de geactualiseerde documenten.


22 januari 2021

Vaccinatie mondzorg verwacht vanaf 2e kwartaal 2021

Net als andere zorgverleners krijgen mondzorgverleners voorrang met de vaccinatie. Op basis van de huidige vaccinatiestrategie zou inenting verwacht mogen worden vanaf het tweede kwartaal van 2021.

Lees hier het volledige bericht.


22 januari 2021

Avondklok: gevolgen voor de mondzorg

Met ingang van zaterdag 23 januari geldt in Nederland een avondklok. Wat zijn de gevolgen voor de mondzorg?
Wij hebben dit voor je op een rij gezet.

Klik hier en lees het volledige bericht.


14 januari 2021

Update Leidraad Mondzorg Corona: versie 6.2 nu beschikbaar

De Commissie Leidraad Corona Mondzorg heeft de Leidraad geüpdatet:

 • Ten opzichte van versie 6.1 is een verwijzing aangebracht naar informatie over mondspoelmiddelen in het document met antwoorden op veelgestelde vragen over de leidraad (pdf; met geel gearceerd nieuwe of aangepaste informatie).
 • De FAQ is op voornoemde punt aangepast + op enkele vragen.
 • Het schema inzetbaarheid is beperkt aangepast, voetnoot 4 is gewijzigd.

De nieuwe documenten kun je hier downloaden.


13 januari 2021

13 januari: Webinar voor zorgprofessionals over COVID-19-vaccins

Het ministerie van VWS, RIVM, NHG en LHV organiseren woensdagavond 13 januari om 20.00 uur samen met MedischeScholing.nl een live webinar over de COVID-19-vaccins. Deze gratis nascholing, die een uur duurt, staat open voor iedereen die in de zorg werkt. Inschrijven kan via de website van MedischeScholing.nl. Het is via deze website ook mogelijk om vooraf vragen te stellen.

Vragen die onder andere worden behandeld zijn:
• Welke vaccins zijn door het RIVM en VWS ingekocht en wat is het verschil in werkingsmechanisme per type?
• Moet een gevaccineerde collega met klachten nog getest worden nadien?
• Wat is de verwachte effectiviteit van de vaccins?
• Is er al meer bekend of de vaccins ook werken tegen gemuteerde COVID-19-varianten?


4 januari 2021

Samenhang NOW en Continuïteitsbijdrage

Door middel van dit bericht willen wij mondzorgverleners informeren over de tussentijdse afrekeningen van de Continuïteitsbijdrage (CB) en over de samenhang tussen de definitieve berekening NOW en de Continuïteitsbijdrage.
Dit bericht geldt uiteraard alleen voor hen die NOW en/of CB hebben aangevraagd.

NOW
Sinds 7 oktober 2020 kan de definitieve aanvraag voor de loonkostensubsidie NOW 1.0 worden ingediend. Je hebt tot 23 maart 2021 de tijd om de gegevens aan te leveren voor de definitieve afrekening van de NOW. Als je een derdenverklaring of accountantsverklaring moet bijvoegen, dan heb je tijd tot 29 juni 2021. De gegevens die moeten worden aangeleverd betreffen de omzet die je in de maanden dat je NOW hebt ontvangen (maart april mei of april mei juni), hebt gegenereerd. (Declaraties aan patiënten, ontvangen TOGS, TOZO en CB horen hier ook bij.)

Continuïteitsbijdrage (CB)
De tot nu toe ontvangen CB is een voorlopige bijdrage. Het is mogelijk dat deze te hoog is vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de gemiddelde gerealiseerde omzet over de vier maanden hoger was dan de initiële uitkering gebaseerd de bepaalde normomzet per maand.
Bij grote verschillen in deze omzet hebben zorgverzekeraars aangegeven een tussentijdse afrekening te doen.
Een aantal praktijken heeft inmiddels deze tussentijdse afrekening ontvangen. Het is niet altijd transparant hoe een verzekeraar aan de definitieve omzet in deze vier maanden is gekomen. Vraag in ieder geval een specificatie aan bij de verzekeraar om hier inzicht in te krijgen. Voor diegenen die met een factoringmaatschappij werken kun je voor inzicht in de door jou gedeclareerde omzet per verzekeraar een verzoek doen aan de factoringmaatschappij dit voor je te specificeren.

Inhaalzorg
In een eerder bericht gaven we aan dat de inhaalzorg en de CB over de volledige periode bepaald wordt, respectievelijk over zes maanden (juli t/m december) en vier maanden (maart t/m juni). Om die reden nemen verzekeraars de inhaalcorrectie niet mee in de tussentijdse afrekening. Deze wordt in de eindafrekening vastgesteld en verrekend. De hierboven genoemde tussentijdse afrekening gaat dus alleen over de gerealiseerde omzet in de periode maart t/m juni.
Van inhaalomzet is sprake wanneer er in de resterende maanden vanaf juli 2020 alsnog meer dan de normomzet is gedeclareerd. Te bepalen per zorgverzekeraar. Het is dus mogelijk dat je te maken hebt met omzetderving in 2020, terwijl er bij een specifieke zorgverzekeraar toch sprake is van inhaalomzet. Je hebt dan bij de verzekerden van die verzekeraar achterstand ingelopen. Over die inhaalomzet krijg je een lagere vergoeding. Waarschijnlijk pas later in 2021, via een navordering.

Samenhang NOW en CB
Het is goed te beseffen dat voor het berekenen van de definitieve NOW bijdrage, duidelijk moet zijn wat het finale eindbedrag is van de CB regeling over de maanden maart t/m juni 2020. Zonder dit eindbedrag is de omzet namelijk niet vast te stellen. Deze finale eindberekening van de CB zal naar verwachting pas in de eerste helft van 2021 definitief worden.
Tot die tijd is een finale eindafrekening van de NOW niet mogelijk.
Het verdient aanbeveling om nog even te wachten met het indienen van een definitieve aanvraag voor de loonkosten NOW 1.0. Zeker wanneer het bedrag dat je hebt ontvangen je verplicht tot het toevoegen van een derdenverklaring of zelfs accountantsverklaring.
De Mondzorgalliantie heeft de vraag of de eindafrekening van de CB voor de deadline van 23 maart beschikbaar is bij de zorgverzekeraars aangekaart en dringend verzocht om deze afrekening tijdig te doen.

Loop je tegen problemen aan, meld dit dan bij je beroepsorganisatie, zodat deze inzicht krijgt in de problematiek en dit mee kan nemen in het overleg dat de Mondzorgalliantie heeft met Zorgverzekeraars Nederland begin januari.

KNMT, NVM-mondhygiënisten, ONT


4 januari 2021

Vaccinatiestrategie COVID-19 beperkt gewijzigd

De landelijke overheid heeft de vaccinatiestrategie COVID-19 op onderdelen gewijzigd. We zetten de hoofdpunten, en de positionering van de mondzorg, voor je op een rij.

Lees hier het volledige bericht.

 


23 december 2020

Uitwerking vaccinatiestrategie COVID-19 per 21 december

Maandag de 21 december heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge de Kamer geïnformeerd over de verdere uitwerking van de vaccinatiestrategie. Naar aanleiding van vragen bij de ledenservices in dit bericht de kern van voornoemde uitwerking en de betekenis ervan voor de mondzorg.

Lees hier het volledige bericht.

 


16 december 2020

Nieuwe versie 6.1 Leidraad Mondzorg Corona verschenen

Er is een nieuwe versie beschikbaar van de Leidraad Mondzorg Corona. In versie 6.1 is het stroomschema voor inzetbaarheid van medewerkers geactualiseerd. Daarnaast is het ‘spoeladvies’ met waterstofperoxide veralgemeniseerd.

Aan de hand van het stroomschema bij versie 6.1 kun je bepalen wat je te doen staat als je zelf of een collega positief getest is, of in aanraking bent geweest met een positief getest persoon.

Daarnaast wordt niet langer specifiek waterstofperoxide genoemd als spoelmiddel voorafgaand aan behandelingen waarbij mogelijk aerosolen vrijkomen. Er is nu sprake van een advies om te laten spoelen met een antiviraal middel. Dat kan verdunde waterstofperoxide zijn maar bijvoorbeeld ook een middel met CPC erin.

Bekijk hier de geactualiseerde documenten.

 


14 december 2020

Mondzorg blijft toegankelijk tijdens ‘harde lockdown’

Medische contactberoepen, zoals in de mondzorg, kunnen de komende tijd zorg blijven leveren en hoeven niet te sluiten. Dit heeft minister-president Rutte gezegd tijdens zijn toespraak over de ‘harde lockdown’.

Mondzorgverleners die tijdens de lockdown kinderopvang nodig hebben, kunnen hiervan gebruik maken. De kinderopvang blijft namelijk open voor kinderen van ouders in ‘vitale beroepen’.

De Mondzorgalliantie van KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT is zich ervan bewust dat de maatregelen tot een terugloop in patiëntenbezoek kunnen leiden. De alliantie monitort data hierover nauwgezet en heeft hierover al contact gezocht met overheid en verzekeraars.

Patiënten die twijfelen over hun bezoek aan de mondzorgpraktijk vinden daarover informatie op Allesoverhetgebit.nl.


8 december 2020

VvAA compenseert eigen risico zorgverzekering voor zorgverleners die getroffen zijn door corona

Bekijk het nieuwsbericht van de VvAA van 7 december 2020:

 

7 december 2020 – VvAA gaat, in navolging van ledencollectief Stichting IZZ, het verplichte eigen risico van 385 euro compenseren voor zorgverleners die als gevolg van hun werk in de zorg zijn getroffen door corona.

Zorgverleners lopen, vanwege hun beroep, veel meer risico om besmet te raken met COVID-19. Met dit gebaar wil VvAA voorkomen dat zij in dat geval ook nog eens voor extra kosten komen te staan. Het gaat om een eenmalige gehele, of gedeeltelijke compensatie voor zorgverleners met een VvAA zorgverzekering die in 2020 zijn óf in 2021 getroffen worden door corona en als gevolg daarvan hun eigen risico geheel of gedeeltelijk (hebben) moeten aanspreken.

Met dit gebaar sluit VvAA aan bij het eerdere initiatief van collectief voor zorgmedewerkers Stichting IZZ. Bart Janknegt voorzitter hoofddirectie VvAA was meteen enthousiast: “Net als IZZ willen wij als collectief onze waardering laten blijken voor zorgverleners en hen zo veel mogelijk steunen in deze uitzonderlijke tijden. Zij houden onze gezondheidszorg draaiende en doen dat met risico voor hun eigen gezondheid. Daarom willen wij een gebaar maken en sluiten wij graag aan bij dit mooie initiatief.”

Roland Kip, algemeen directeur van Stichting IZZ, juicht het besluit van VvAA toe: “Veel zorgverleners staan enorm onder druk en zetten zich iedere dag in voor hun patiënten. Zij verdienen alle steun en waardering en daarom is het heel mooi dat we nu samen met VvAA nog meer zorgverleners bereiken.”

Regeling

Zorgverleners die voor de regeling in aanmerking komen, kunnen zich vanaf 7 december aanmelden voor de compensatieregeling. Aanvragen worden in vertrouwen behandeld door een medisch adviseur. Na goedkeuring volgt de compensatie. De regeling geldt voor zorgverleners die in 2020 of in 2021 besmet zijn geraakt door corona en daardoor het verplichte eigen risico moeten aanspreken.

Steun voor de zorg in uitzonderlijke tijden

Als collectief van ruim 125.000 zorgverleners ondersteunt VvAA haar leden tijdens de coronapandemie op allerlei manieren. Zo is tijdens de eerste golf een speciale COVID-19-helpdesk ingericht waar zorgverleners terecht kunnen met o.a. vragen over de effecten van COVID-19 op de dagelijkse praktijkvoering.

Tevens steunt VvAA de Stichting Zorg na Werk in Coronazorg. Dit is een steunfonds voor (familieleden van) zorgverleners, zoals verpleegkundigen, operatieassistenten en ambulancebroeders, die als gevolg van werk in de frontlinie van de coronazorg op de IC zijn beland of zijn overleden.

 


19 november 2020

Pluim van VWS voor mondzorg tijdens coronapandemie

In een brief aan de Mondzorgalliantie spreekt het ministerie van VWS haar grote waardering uit aan de mondzorg in Nederland voor de manier waarop de sector de zorgverlening tijdens de coronapandemie aanpakt.

Het ministerie erkent in haar brief daarnaast de Leidraad Mondzorg Corona, tezamen met de richtlijn Infectiepreventie, als het belangrijkste kader om vast te stellen of er tijdens de pandemie verantwoorde zorg wordt verleend in de mondzorgpraktijk.

Het ministerie gaat ook in op de kwestie rond zorgberoepen en contactberoepen. Daarover schrijft ze het volgende:
Tijdens de zorgverlening is er meestal nauw contact tussen de patiënt en de zorgverlener. Dit geldt niet alleen voor de mondzorg, maar voor de meeste zorgberoepen. De meeste zorgberoepen vallen hiermee in de categorie contactberoepen. Omdat het van belang is dat de reguliere zorgverlening zo veel mogelijk doorgang kan vinden, worden er voor de zorg uitzonderingen gemaakt op de maatregelen om de pandemie terug te dringen. Dit is opgenomen in artikel 58f derde lid sub b. Daar waar uitzonderingen worden gemaakt voor de zorg, gelden deze uitzonderingen vanzelfsprekend ook voor de mondzorg.

Met deze uitspraak ziet de Mondzorgalliantie zich nogmaals gesterkt in haar eerdere standpunt dat de mondzorgverleners als zorgberoepen moeten worden gezien.

Brief VWS over positionering mondzorg

 


19 november 2020

Inzet en gebruik van antigeen (sneltesten) in de mondzorg

Het ministerie van VWS stelt vanaf nu sneltesten voor het coronavirus beschikbaar. De bedoeling is dat de zorgsector deze antigeentesten zo snel als mogelijk kan inzetten. De Mondzorgalliantie is in gesprek met het ministerie over de manier waarop de mondzorg gebruik kan maken van dit type testen.

Momenteel kunnen alleen sectoren met toegang tot het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) de sneltesten bestellen. De reguliere mondzorg hoort daar niet bij. Deze antigeentesten zijn bedoeld voor zowel medewerkers in de zorg als patiënten en cliënten. De testen mogen alleen gebruikt worden voor mensen met klachten. De antigeentesten zijn namelijk nog niet gevalideerd om te gebruiken voor mensen die geen symptomen hebben.

Behalve het bestellen ervan is ook de wijze waarop de testen gebruikt kunnen worden aan voorwaarden gebonden. Wie buiten de buiten GGD-teststraten testen wil afnemen moet aan een aantal uitgangspunten voldoen. De belangrijkste daarvan zijn het zorgen voor veilige afname van monsters en uitvoering van testen door speciaal daarvoor getraind personeel, met adequate persoonlijke beschermingsmiddelen en onder medische verantwoordelijkheid van een (bedrijfs)arts met een BIG-registratie en het borgen van verplichte melding (op grond van Wet Publieke Gezondheid) van positieve personen bij de regionale GGD.

Zowel de bestelwijze als de voorwaarden voor het kunnen afnemen van testen maakt dat sneltesten nu nog niet in mondzorgpraktijken zelf kan plaatsvinden. De Mondzorgalliantie is in gesprek met het ministerie van VWS om te kijken op welke manier de mondzorg binnen afzienbare tijd ook gebruik kan maken van de sneltesten.

Namens ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT

 


13 november 2020

Update toolkit corona voor communicatie patiënten

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


2 november 2020

Leidraad Mondzorg Corona versie 6.0 met bijbehorende documenten beschikbaar

De commissie Leidraad Mondzorg Corona heeft de Leidraad in combinatie met het triageschema en de frequenty asked questions (FAQ) aangepast.
Bekijk hier de geactualiseerde documenten (versie 6.0).

 


30 oktober 2020

NZa verlengt C88 niet en update sneltesten

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


22 oktober 2020

TVL 1.0 uiterlijk 30 oktober aanvragen

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


22 oktober 2020

Niet vergeten: coronatesten doorgeven aan het meldpunt

Werk je in de mondzorg en ben je getest op het coronavirus? Vergeet niet de uitslag door te geven, of die nu positief of negatief is. Als je via www.meldpuntmondzorgcorona.nl doorgeeft dat je getest bent op COVID-19, wordt je gevraagd naar de testuitslag en jouw werkomstandigheden. Je hoeft géén identificeerbare persoonlijke gegevens door te geven; het meldpunt is volledig anoniem. Via het Meldpunt Mondzorg Corona wordt de impact van de coronapandemie op mondzorgpraktijken gemonitord. Kennis uit het meldpunt moet helpen bij het treffen van adequate tegenmaatregelen. Het is belangrijk dat gedurende langere tijd testen te blijven melden, zodat er geleerd kan worden van verschillende fases in de pandemie.

 


19 oktober 2020

NZa informatiekaart Toegang tot zorg tijdens Corona

In juni heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in het kader van het opstarten van de reguliere zorg na de coronapiek de informatiekaart ‘Samen starten we de gewone zorg op: hoe informeer ik mijn patiënten?’ gepubliceerd. Na de informatiekaart hebben ze in augustus de NZa-Special: ‘Communicatie met patiënten in coronatijd’ uitgebracht. Lees hier verder.

 


7 oktober 2020

Testen met voorrang verbeterd; toegang mondzorgverleners tot de fastlane van GGD-teststraten

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


5 oktober 2020

VWS bevestigt: mondzorg is zorg, geen contactberoep

Het ministerie van VWS heeft bevestigd aan de Mondzorgalliantie dat de mondzorg geclassificeerd wordt als zorg en niet als contactberoep.
Eerder deze week werd op de website van de Rijksoverheid het beroep ‘tandartsen’ per abuis vermeld als contactberoep in het kader van een nieuwe registratieplicht voor die categorie beroepen. Ook in de media is het voorgekomen dat tandartsen – en andere mondzorgverleners – onder contactberoepen geschaard zijn.

Voor de mondzorg geldt echter een geheel ander wettelijk kader dan voor contactberoepen, met een professionele standaard waarin de zorg voor patiënten leidend is. Onder de contactberoepen geschaard worden is daarnaast vervelend omdat het verwarring kan opleveren bij patiënten over welke ‘coronaregels’ wel en niet gelden bij mondzorgverleners.

De Mondzorgalliantie van KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT heeft het ministerie van VWS gevraagd de website van de Rijksoverheid aan te passen. De pagina is aangepast en daarin ziet de Mondzorgalliantie zich gesteund in het verzet tegen eventuele verwarring. In een gesprek van het ministerie met de voorzitters van de vier verenigingen heeft VWS nogmaals bevestigd dat mondzorg zorg is, en geen contactberoep.

Lees hier de brief Mondzorgalliantie aan VWS over contactberoepen.


2 oktober 2020

Informeer patiënten vooraf over meerkosten coronatoeslag

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


24 september 2020

Mondzorgalliantie monitort voorrang testen op corona voor mondzorgverleners

Sinds maandag 21 september jl. is het voor zorgmedewerkers en leraren mogelijk om met voorrang getest te worden op corona. Een tijdelijke maatregel in verband met weinig testcapaciteit. De eerste dagen worden er signalen ontvangen dat voorrang niet mogelijk is. De mondzorgalliantie monitort de situatie gegeven de mogelijkheden.

Problemen rondom tijdelijke maatregel voorrang
Maandagochtend was het landelijke voorrangsnummer een tijd overbelast waardoor het maken van afspraken niet mogelijk was. Daarbij kampt Nederland nog steeds met een tekort aan testcapaciteit. De vraag overstijgt het aanbod met duizenden. Dit heeft gevolgen voor de voorrang van zorgmedewerkers.

(Mondzorg)signalen uit het veld
De afgelopen dagen ontvangen de ledenservices van de diverse verenigingen signalen dat leden niet met voorrang getest kunnen worden. Niet in beginsel omdat de zorgverleners in de mondzorg geen voorrang hebben maar doordat medewerkers van de GGD criteria toe lijken te voegen om beschikbare plaatsen toe te delen.

Mondzorgalliantie monitort signalen
De mondzorgalliantie monitort de signalen die binnenkomen bij de ledenservices van de diverse verenigingen. Lukt voorrang niet geef dat dan door aan uw beroepsvereniging. Let wel, de beroepsvereniging kan niet bemiddelen in individuele gevallen. Door het te melden krijgt de mondzorgalliantie zicht op de achtergrond van eventuele weigeringen. Gebeurt dit bijvoorbeeld in bepaalde regio’s meer? Komt dezelfde reden telkens terug? Met een patroon kan er door de alliantie actie worden ondernomen.

EERDERE BERICHTEN
https://www.nvmmondhygienisten.nl/nieuws/oproep-blijf-coronatests-doorgeven-aan-meldpunt-mondzorg-corona/
https://www.nvmmondhygienisten.nl/nieuws/apart-telefoonnummer-voor-testen-van-zorgpersoneel/

Namens ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT

 


21 september 2020

Apart telefoonnummer voor testen van zorgpersoneel

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


17 september 2020

Oproep: blijf coronatests doorgeven aan Meldpunt Mondzorg Corona

De Mondzorgalliantie roept haar achterban op meldingen van coronatests te blijven doen bij het Meldpunt Mondzorg Corona. Het maakt daarbij niet uit of testen negatief of positief uitvallen. Sinds de opening op 14 juli zijn er al meer dan 700 meldingen gemaakt. De laatste weken neemt het aantal meldingen echter wat af. Dit staat haaks op de landelijke groei aan het aantal afgenomen tests.

Meld je test, besmet of niet
De alliantie vraagt iedereen die in de mondzorg werkt om een melding te doen zodra ze getest zijn – het maakt niet uit of uitkomst is dat je besmet bent of juist niet. Het is belangrijk dat gedurende langere tijd te blijven doen, zodat er geleerd kan worden van verschillende fases in de pandemie.

Alleen een melding voor jezelf doorgeven
Je mag alleen een melding voor jezelf doen. Het is wettelijk niet toegestaan een melding te maken namens iemand anders. Je kunt anderen wel wijzen op het maken van een melding.

Melden is anoniem
Als je via www.meldpuntmondzorgcorona.nl doorgeeft dat je getest bent op COVID-19, wordt je gevraagd naar de testuitslag en jouw werkomstandigheden. Je hoeft géén identificeerbare persoonlijke gegevens door te geven; het meldpunt is volledig anoniem.

Impact coronapandemie monitoren
Via het Meldpunt Mondzorg Corona monitort de Mondzorgalliantie van ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT de impact van de coronapandemie op mondzorgpraktijken. Kennis uit het meldpunt moet helpen bij het treffen van adequate tegenmaatregelen.

Heb je vragen over het Meldpunt Mondzorg Corona, neem dan contact op met bureau@mondhygienisten.nl.

Getest op COVID-19? Geef het door via www.meldpuntmondzorgcorona.nl.

Namens ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT


17 september 2020

Update Tozo

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


16 september 2020

Voorwaarden behandelen bijzondere doelgroepen aangepast

Er is een nieuwe versie verschenen van het addendum bij de Leidraad Mondzorg Corona. De nieuwste versie van het addendum heeft een nieuw triageschema en extra toelichting over de uitgangspunten voor het verlenen van zorg aan kwetsbare ouderen en gehandicapten uit instellingen.

In het nu verschenen addendum versie 1.3 staan de voorwaarden voor het kunnen behandelen van patiënten uit het verpleeghuis en de gehandicaptenzorg, de zogenaamde ‘bijzondere doelgroepen’. De wijzigingen ten opzichte van de eerdere versie 1.2 zijn beperkt.

Naast het addendum gelden momenteel de Leidraad Mondzorg Corona 5.0 (en het bijbehorende triageschema) en de Werkinstructie Spoedzorg 4.0.

 


9 september 2020

Aandacht gevraagd voor testen mondzorgverleners

De Mondzorgalliantie dringt er bij VWS op aan dat het voorrangsbeleid voor eerstelijns zorgverleners bij het testen op het coronavirus ook voor de mondzorg gaat gelden. Als mondzorgverleners lang moeten wachten op een test, brengt dat de continuïteit van de zorg en daarmee de gezondheid van patiënten in gevaar, zo stelt de alliantie in een brief aan VWS.

Belang van snelle toegang
In haar brief aan VWS vraagt de Mondzorgalliantie aandacht voor het belang van snelle toegang tot het testen op het coronavirus voor mondzorgverleners. Uit recente cijfers van het Meldpunt Mondzorg Corona blijkt dat mondzorgverleners momenteel gemiddeld 4 dagen niet kunnen werken in het huidige testbeleid, met uitschieters daar boven.

Sluiting voor patiënten voorkomen
Omdat de mondzorg in Nederland veel kleine praktijken behelst waar vaak slechts één tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus werkt, brengt het wachten op een testuitslag voor deze zorgverleners vaak sluiting van een volledige praktijk met zich mee. Dat betekent dat de zorg voor alle patiënten van een dergelijke praktijk afgezegd (en later ingehaald) moet worden. Mondzorgverleners sneller testen en sneller de uitslag geven is daarom cruciaal.

Voorrang zorgverleners
Tijdens het debat over de coronapandemie op woensdag 12 augustus nam de Tweede Kamer een motie aan om zorgverleners voorrang te geven bij het testen op corona. Deze motie van 50Plus werd aangenomen met steun van alle andere partijen in de Tweede Kamer. De motie verzoekt de regering “om te bewerkstelligen dat zorgpersoneel altijd met voorrang getest kan worden en er tevens voor te zorgen dat testresultaten van zorgmedewerkers met de grootst mogelijk spoed aan hen bekend gemaakt zullen worden teneinde het gevaar van besmettingen te minimaliseren en onnodig ziekteverzuim te voorkomen.” De regering heeft nu beloofd de uitvoerbaarheid van de motie te onderzoeken.

Namens ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT


4 september 2020

‘Losse’ toeslagcode corona ook ingeregeld door zorgverzekeraars

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


3 september 2020

Nauw contact, thuisisolatie en -quarantaine opgenomen in Leidraad versie 5.0

Het aangepaste RIVM-beleid voor patiënten en mondzorgverleners rondom nauw contact met een besmet persoon, thuisisolatie en (thuis)quarantaine is nu ook opgenomen in een nieuwe versie van de Leidraad Mondzorg Corona (LMC). Ook de triagevragen en het stroomschema zijn erop aangepast.

Veranderingen LMC versie 5.0

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe versie van de Leidraad hebben te maken met het beleid rondom patiënten en medewerkers die:

 • ‘Een nauw contact’ zijn van een bewezen COVID-19 patiënt;
 • In thuisisolatie zijn;
 • In (thuis)quarantaine zijn, incl. personen die zijn teruggekeerd uit risicogebied (oranje/rood gebied waarvoor het advies (thuis)quarantaine geldt);
 • In afwachting zijn van een COVID-19 testuitslag.

De triagevragen en het daarbij horende stroomschema zijn specifiek op dit nieuwe beleid aangepast.

Triageschema van patiënten in de mondzorgpraktijk

 

Verduidelijking inzetbaarheid medewerkers

De inzetbaarheid van mondzorgmedewerkers die samenhangt met het nieuwe beleid is in deze nieuwe versie van de Leidraad verduidelijkt.

Naar de Leidraad Corona Mondzorg versie 5.0

 

Volgende versie Addendum Leidraad volgt nog

De Commissie werkt nog aan een volgende versie van het addendum met triage voor mondzorg in verpleeghuis en gehandicaptenzorg. De Werkinstructie Spoedzorg blijft vooralsnog ongewijzigd.

 

Commissie LMC: ‘Voorkom dat patiënten lang in de wachtkamer zijn’

De Commissie Leidraad Mondzorg Corona wil het belang van het advies om patiënten niet te lang in de wachtkamer te laten verblijven nog eens benadrukken. Ze doet dat bij het verschijnen van versie 5.0 van de Leidraad. Deze zes tips helpen je om het verblijf in de wachtkamer zo kort mogelijk te houden.

 • Maak patiënten duidelijk dat zij niet eerder dan vijf minuten voor de afspraak bij de praktijk naar binnen mogen. Doe dat niet alleen bij het maken van de afspraak, maar ook bij herinneringen.
 • Maak gebruik van de speciale deurposter met coronamaatregelen.
 • Let goed op het maximale aantal zitplaatsen (op 1,5 meter afstand!) in de wachtkamer.
 • Laat de patiënt buiten de praktijk wachten als er geen zitplaats beschikbaar is.
 • Loopt een behandeling uit? Bel de patiënt en vraag of hij iets later komt.
 • Houd rekening met herfstachtig weer: zorg dat je leenparaplu’s beschikbaar hebt voor patiënten die eerder bij de praktijk zijn en voor wie geen zitplaats beschikbaar is.

28 augustus 2020

Corona-update: regels inzetbaarheid mondzorgverlener aangepast

Het RIVM heeft de richtlijn rond het testbeleid en de inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis aangepast. De regels voor wanneer mondzorgverleners wel en niet mogen werken in coronatijd zijn als gevolg hiervan aangescherpt.

De volgende regels uit de Richtlijn inzet en testbeleid zorgmedewerkers van het RIVM gelden nu voor mondzorgverleners die zorg verlenen maar geen klachten hebben:

Inzetbaarheid mondzorgverlener zonder klachten  
teruggekeerd uit een risicogebied/-land met (code oranje/rood) thuisblijven/quarantaine tot 10 dagen na terugkeer
met een positief geteste huisgenoot thuisblijven/quarantaine tot 10 dagen na het laatste contact
met een positief getest nauw contact thuisblijven/quarantaine tot 10 dagen na het laatste contact
met huisgenoot met luchtwegklachten en koorts en/of benauwdheid thuisblijven/quarantaine tot de testuitslag van huisgenoot bekend is

De quarantaineperiode van 10 dagen blijft ook gelden als er in die periode een test op SARS-CoV-2 wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld vanwege klachten) en de uitslag negatief is.

 

Uitzondering op de quarantaine: continuïteit van zorg

Er geldt één uitzondering op deze uitgangspunten. Als de continuïteit van zorg in het geding komt (bijvoorbeeld door dreigende personele krapte), mag de mondzorgverlener die geen klachten heeft gedurende de quarantaineperiode wel aan het werk blijven in de praktijk, uiteraard met inachtneming van de Leidraad Mondzorg Corona.

 

Zelf criteria formuleren over voortgang zorg

Praktijken mogen zelf criteria (eventueel met benoemen van specifieke functies) formuleren wanneer de continuïteit van zorg in het geding komt. Werkgevers kunnen deze criteria in overleg met de bedrijfsarts, het personeel en eventueel de GGD formuleren. Ze moeten daarnaast waarborgen dat de mondzorgverlener, als die dat wil, contact kan opnemen met de bedrijfsarts of de GGD voor een onafhankelijk advies.

 

In de regel moet loon worden doorbetaald tijdens quarantaine

In de regel behoudt een persoon in quarantaine recht op doorbetaling van het salaris. Het uitgangspunt in de wet is dat een werknemer die zijn werkzaamheden niet verricht recht op loon heeft, tenzij de oorzaak van het niet kunnen werken in de risicosfeer van de werknemer ligt. Denk bij dit laatste aan bewust te laat komen of het weigeren van werk. Onlangs oordeelde een rechter dat bij het in quarantaine gaan gehoor wordt gegeven aan een voorzorgsmaatregel van de overheid en dit niet in de risicosfeer van de werknemer ligt. Dit betekent dat een werkgever in de meeste gevallen gedurende de quarantaineperiode het loon zal moeten doorbetalen. Het doelbewust afreizen naar een risicogebied met een oranje of rood reisadvies kan hier onder bepaalde omstandigheden een uitzondering op zijn.

 


27 augustus 2020

Declareren toeslag COVID-19 grotendeels geregeld

Volgens Zorgverzekeraars Nederland kunnen nagenoeg alle zorgverzekeraars inmiddels de prestaties C88 en F902 in combinatie met een andere prestatie verwerken. Deze toeslag kan met terugwerkende kracht tot 1 augustus in rekening worden gebracht.  Voor het declareren van een “losse” toeslagcode is het advies van de Mondzorgalliantie om te wachten tot 1 september.

 

NZa heeft toeslagregeling aangepast

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vorige week de toeslagregeling aangepast, omdat er in de praktijk enkele knelpunten naar voren kwamen die niet overeenkwamen met de eerder gemaakte afspraken. Dit betrof het los kunnen declareren van de toeslag zonder andere prestaties op dezelfde dag en het toevoegen van de code aan de C13 (probleemgericht consult). Ook deze regeling gaat in met terugwerkende kracht tot 1 augustus. Voor meer informatie zie het nieuwsbericht van 19 augustus 2020.

 

Losse prestaties vanaf 1 september declareren

Met ZN is een discussie gevoerd rondom C88 in combinatie met C13 en het ‘los’ kunnen declareren van de prestatie. Aangezien het uitgangspunt van C88 een compensatie is voor een bezoek van een patiënt aan een mondzorgpraktijk zou de reden voor het bezoek irrelevant moeten zijn. Naar aanleiding hiervan heeft de NZa de regeling aangepast, zodat deze aansluit bij wat afgesproken is en zijn de zorgverzekeraars gehouden aan het invoeren  van de nieuwe regeling in hun systemen.

De Mondzorgalliantie kan begrijpen dat de zorgverzekeraars hiervoor een redelijke termijn nodig hebben. Daarom is het advies om de declaraties voor de  ‘losse’ prestatie C88 en de combinatie met C13 nog even vast te houden en pas  vanaf 1 september te declareren.

 

Problemen melden bij ledenservice

Mondzorgverleners kunnen bij  hun eigen beroepsorganisatie problemen met betrekking tot de declaratie van de C88 en F902 melden.  Mochten hieruit  structurele problemen blijken, dan worden deze gemeld bij de NZa.

 

ANT, KNMT, NVM-mondhygiënisten, ONT

 


20 augustus 2020

NZa past knelpunten regeling toeslag COVID-19 aan

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


12 augustus 2020

WHO adviseert voor mondzorg strikte regels aan te houden zoals Nederlandse Leidraad Corona

Nederlandse mondzorgverleners lopen voorop met veilig behandelen

Advies WHO niet van toepassing op Nederland
In de media verscheen vandaag het bericht dat de World Health Organisation (WHO) zou adviseren niet-essentiële mondzorg uit te stellen. Deze internationale berichtgeving die is overgenomen door een aantal Nederlandse media, stelt dat de WHO de kans op besmettingen in een mondzorgpraktijk te groot zou achten. De WHO doet de oproep echter aan landen die nog niet volgens een Corona-leidraad werken, zoals Nederland dit als eerste land wel deed.

Mondzorg in Nederland is ingericht op veilig werken
In Nederland heeft de Commissie Leidraad Corona samen met het RIVM een leidraad opgesteld om op een verantwoorde manier reguliere mondzorg aan te kunnen bieden. De oproep van de WHO om een dergelijke leidraad te ontwikkelen en tot die tijd de niet-essentiële mondzorg af te schalen, toont aan dat de mondzorgsector in Nederland snel en effectief heeft gehandeld zodat patiënten niet onnodig lang van mondzorg verstoken zijn gebleven.

Bezoek aan de tandarts/mondhygiënist/tandprotheticus leidt niet tot extra besmettingen
Daarnaast wordt onze mondzorg zorgvuldig gemonitord: het reproductiegetal is in Nederland niet gestegen in de weken nadat de mondzorg weer reguliere behandelingen is gaan uitvoeren. De berichten zoals deze in een aantal Nederlandse media zijn verschenen gaan hieraan voorbij. In feite doet de WHO een oproep aan de rest van de wereld om de Nederlandse aanpak over te nemen.

 


10 augustus 2020

NZa-Special: ‘Communicatie met patiënten in coronatijd’

Op 3 juni heeft NZa in het kader van het opstarten van de reguliere zorg na de coronapiek dit voorjaar de informatiekaart ‘Samen starten we de gewone zorg op: hoe informeer ik mijn patiënten?’ gepubliceerd.

Zorgaanbieders hebben inmiddels allerlei vormen van communicatie ontwikkeld en tot uitvoering gebracht in het kader van het weer opstarten van de reguliere zorg. NZa heeft de afgelopen periode een aantal aansprekende voorbeelden van communicatie naar patiënten uit de diverse sectoren verzameld. Elk van die voorbeelden heeft het RIVM geanalyseerd aan de hand van het Kader Preventiegedrag COVID-19. De resultaten daarvan zijn omgezet in concrete handvatten voor de zorgaanbieder die de communicatie met patiënten wil verbeteren of uitbreiden.

In de NZa-Special: ‘Communicatie met patiënten in coronatijd’ presenteert NZa deze voorbeelden. Ze duiden de kracht van die voorbeelden en geven adviezen over het bereiken van patiënten met de verschillende vormen van communicatie. Deze NZa-Special is gemaakt in samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland, het RIVM en het ministerie van VWS.

 


3 augustus 2020

Klachten gezinsleden verduidelijkt in Leidraad 4.01

In het triageschema horende bij Leidraad Mondzorg Corona versie 4.0 stond dat patiënten met gezinsleden die symptomen passend bij COVID-19 hebben, vallen onder patiëntengroep B. Dit is nu aangepast naar gezinsleden met koorts of benauwdheidsklachten.

Verwarring over klachten gezinsleden en huishoudcontacten
Voor mondzorgverleners is het niet altijd helder of patiënten met gezinsleden of huishoudcontacten die bijvoorbeeld hoesten of keelpijn hebben, vallen onder patiëntengroep B. Personen die vallen onder patiëntengroep B worden behandeld volgens de werkinstructie Spoedzorg COVID-19 in de tandartspraktijk.

Omschrijving patiëntengroep B verduidelijkt en doorgevoerd in Leidraad
Om verwarring te voorkomen heeft de Commissie Leidraad Mondzorg Corona de omschrijving aangepast. De verduidelijking van klachten bij gezinsleden is doorgevoerd in de omschrijving van patiëntengroep B:
• Personen met (de afgelopen 24 uur) symptomen passend bij COVID-19 of gezinsleden (alle huishoudcontacten) met koorts of benauwdheidsklachten
• Personen met bewezen COVID-19 of personen in thuisisolatie
• Gezinsleden (huishoudcontacten) van personen met bewezen COVID-19
• Personen met een verhoogde kans op infectie
De verduidelijking is ook aangepast in het triageschema en de Leidraad Corona Mondzorg versie 4.01.

Naar de Leidraad Corona Mondzorg versie 4.01

Namens ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT

 


31 juli 2020

Probleem verwerking C88 en F902 bij sommige verzekeraars

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


29 juli 2020

Tijdelijke toeslag meerkosten door corona-uitbraak

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


17 juli 2020

Nu ook compensatie voor mondzorgaanbieders in langdurige zorg

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


14 juli 2020

TOZO in relatie tot de Continuïteitsbijdrage (CB) – vandaag laatste mogelijkheid tot aanvragen CB

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


14 juli 2020

Getest op COVID-19? Geef het anoniem door via Meldpunt Mondzorg Corona

Werk je in de mondzorg en ben je getest op COVID-19? Geef dat dan door aan het Meldpunt Mondzorg Corona. Met dit meldpunt willen de Commissie Leidraad Mondzorg Corona en de Mondzorgalliantie van ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT de besmettingen met COVID-19 binnen de mondzorg anoniem monitoren.

Lees hier het volledige bericht.


1 juli 2020

Periode dat UBO (aan)gemeld kan worden verlengd tot 7 juli

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.


30 juni 2020

Leidraad Mondzorg Corona 4.0 met werkinstructie Spoedzorg COVID-19 staat online

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


19 juni 2020

Versie 3.2 Leidraad Mondzorg Corona beschikbaar

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


15 juni 2020

Problemen rondom UBO verklaring neergelegd bij ZN

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


15 juni 2020

Compensatieregeling mondzorg Wlz vanaf 15 juni 2020

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


25 mei 2020

Analyse declaratievoorwaarden continuïteitsbijdrage-regeling

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


25 mei 2020

Rekenmodule CB-NOW en nieuwe FAQ op site ZN

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


20 mei 2020

Eerste resultaten gesprek met ZN over voorwaarden continuïteitsbijdrageregeling

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


18 mei 2020

Analyse betaalovereenkomst, addenda en geschillenregeling continuïteitsbijdrage

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


15 mei 2020

Nieuwe versie Leidraad Mondzorg Corona beschikbaar

Per 15 mei 2020 is versie 3.1 van de Leidraad Mondzorg Corona beschikbaar die versie 3.0 van 21 april 2020 zal vervangen.

Lees verder

(toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten).

 


15 mei 2020

FAQ Leidraad en procesverantwoording bij versie 3.1 Leidraad Mondzorg Corona

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


13 mei 2020

Procesinformatie continuïteitsbijdrage

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


1 mei 2020

Beschikbaarheid persoonlijke beschermingsmiddelen

Wij krijgen regelmatig vragen over de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zoals mondkapjes. De voorraden bij de dentale depots variëren: de ene keer zijn er tekorten, de andere keer niet. Dit is afhankelijk van de aanvoer en van de ordergroottes. De depots zien dat er gemiddeld genomen grotere orders worden gedaan. Veel depots stellen een maximum aan het per keer te bestellen aantallen persoonlijke beschermingsmiddelen om zo veel mogelijk klanten te kunnen bedienen.

Naar verwachting zou de situatie eind mei moeten gaan normaliseren. Vanaf dan moet er weer voldoende voorraad zijn om aan de continue vraag vanuit de mondzorg te voldoen. Houd de websites van de leveranciers in de gaten voor de actuele stand van zaken.

Je kunt ook gebruikmaken van Hulptroepen.nu, een initiatief ten behoeve van kleinere zorgverleners. De reguliere mondzorg kan geen beroep doen op de landelijke PBM-voorraden van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Aanmelding via het bestelportaal van LCH kan niet; je aanvraag wordt afgewezen. CAM-tandartsen die acute zorg aan (mogelijke) COVID-19 patiënten leveren en andere zorgsectoren die acute zorg leveren c.q. grotere tekorten kennen, gaan voor.

 


24 april 2020

Zorgmedewerkers met milde klachten kunnen zich laten testen

Zorgmedewerkers met milde klachten kunnen zich laten testen, zo meldt het RIVM in het nieuwe testbeleid voor zorgmedewerkers. Dit kan alleen als je als zorgmedewerker minimaal 24 uur symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) hebt en directe zorg verleent aan een patiënt/cliënt.

Het laten testen kan, na doorverwijzing, bij de regionale GGD. Ook de eigen huisarts en bedrijfsarts kan doorverwijzen. Alle GGD’s hebben een testfaciliteit ingericht en voldoende testafname-capaciteit om zorgmedewerkers met ziekteverschijnselen van COVID-19 te testen. Lees hier meer informatie over het testen bij de GGD en zoek hier een GGD bij u in de buurt. Aan het testen zijn geen kosten verbonden voor de zorgmedewerker. Voorwaarde is wel dat je klachten moet hebben. Geen klachten en toch willen testen? Dan zijn de kosten voor eigen rekening.

Als je positief bent bent getest op COVID-19 dan verzoeken wij je hier (desgewenst anoniem) melding van te maken bij je eigen beroepsvereniging. Deze meldingen worden ter voorbereiding op het meldpunt Mondzorg Corona verzameld, waarmee wij beogen de capaciteit van mondzorgverleners gedurende de COVID-19 crisis te monitoren.

Mocht het zijn dat je problemen ondervindt bij bijvoorbeeld het verkrijgen van de doorverwijzing of wil de GGD niet aan het verzoek voldoen of ontvang je toch een factuur, meld dit dan bij de IGJ – meldpunt@igj.nl en bij ons: bureau@mondhygienisten.nl

Namens ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT

 


24 april 2020

IGJ: Tandartsen en mondhygiënisten moeten bij opening praktijken richtlijnen coronazorg goed naleven

Veel tandartsen en mondhygiënisten openen deze week hun praktijken weer voor reguliere zorg. Zij doen dit op advies van de koepels van mondzorg. De afgelopen weken waren de praktijken alleen open voor spoedzorg.

De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vindt het positief dat de koepelorganisaties mondzorg een nieuwe leidraad met maatregelen tijdens corona hebben gemaakt. De inspectie vindt het daarbij belangrijk dat voorlopig de meest noodzakelijke mondzorg wordt opgepakt. Daarna kan er ruimte komen voor uitbreiding van de reguliere zorg.

Zij vinden ook dat tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici de Leidraad Mondzorg Corona goed moeten naleven wanneer zij de reguliere zorg hervatten. De IGJ ziet alleen toepassing voor FFP2 mondmaskers in CAM praktijken.

Lees hier het hele bericht.

 


24 april 2020

Mondhygiënist is vitaal/cruciaal beroep

Vanuit verschillende kanten bereikten ons berichten dat kinderdagverblijven de kinderen van mondhygiënisten en andere mondzorgverleners (zoals tandarts, tandprotheticus, orthodontist, tandartsassistent, tandtechnieker) weigeren omdat zij niet tot de vitale/cruciale beroepen zouden behoren.

De mondzorgalliantie heeft deze signalen serieus genomen en actie ondernomen. Op de website van het ministerie van VWS staat omschreven waar je als zorgberoep aan moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor de opvang bij de kinderdagverblijven tijdens deze coronacrisis. Deze belangrijke informatie hebben wij via een brief onder de aandacht gebracht bij de twee koepelorganisaties van kinderdagopvang. Wij gaan ervan uit dat wij hiermee in ieder geval duidelijk hebben gemaakt dat de kinderen van mondhygiënisten en andere mondzorgverleners gebruik mogen maken van de kinderopvang.

Print de brief en neem hem mee naar het kinderdagverblijf. Mocht je problemen blijven ondervinden, meld het ons.


24 april 2020

Toolkit Corona voor communicatie patiënten

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.


21 april 2020

Mondzorgpraktijken kunnen reguliere zorg hervatten

Op 16 maart jl. hebben de gezamenlijke mondzorgkoepels geadviseerd alle reguliere mondzorg op te schorten, dit advies is door VWS en IGJ tot veldnorm verheven. Het was op dat moment onduidelijk hoe verantwoorde en veilige mondzorg verleend kon worden. Daarnaast hebben wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen om de besmettingscurve af te vlakken en overheidsbeleid te ondersteunen.

De koers van het advies, en later de veldnorm, is erkend door de toegezegde steunmaatregelen. Na ruim drie weken hard werken achter de schermen en in goed overleg met de stakeholders publiceren wij vandaag onze eigen richtlijn waarmee mondzorgverleners op verantwoorde en gepaste wijze de reguliere zorg kunnen hervatten. Deze leidraad is voorgelegd aan het RIVM, de IGJ en aan VWS. Wij kunnen melden dat mondzorgpraktijken vanaf morgen 22 april de reguliere zorg kunnen hervatten nu vandaag is ingestemd met de definitieve Leidraad Mondzorg Corona.

Leidraad Mondzorg Corona
De definitieve Leidraad Mondzorg Corona omvat:
• De triage van de verschillende patiëntengroepen, zoals gedefinieerd door het
RIVM, met inachtneming van de gangbare methoden van infectiepreventie en
aangevuld met tijdelijke extra maatregelen om tegemoet te komen aan het
verzoek van ‘social distancing’ door de Rijksoverheid.
• De benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen.
• Definities van spoed en noodzakelijke niet-reguliere mondzorg.
• Aanvullende hygiënemaatregelen voor de mondzorgpraktijk op het algemene RIVM-advies.

Tevens ter aanvulling op de Leidraad voor je beschikbaar gesteld:
• Appendix 1: flowchart over triage van patiënten in de mondzorgpraktijk
• Appendix 2: een aantal voorbeelden van communicatie met patiënten

Persconferentie
Vandaag is tijdens de wekelijkse persconferentie de mondzorg kort aan de orde geweest. Premier Rutte stelde dat tandartsen en mondhygiënisten “al open konden”. Meer precies is het zo dat wij nooit dicht zijn geweest, maar de reguliere zorg hebben opgeschort tot het moment waarop we deze weer verantwoord kunnen leveren.

Met de definitieve vaststelling van de Leidraad Mondzorg Corona kan onze koers worden vervolgd. Vanaf morgen 22 april kunnen mondzorgpraktijken de reguliere mondzorg op verantwoorde en gepaste wijze hervatten. Dit houdt in dat alle mondzorgverleners en mondzorgpraktijken daarbij de Leidraad Mondzorg Corona volgen.

Tot slot willen wij benadrukken dat er de afgelopen weken ontzettend hard is gewerkt door de gezamenlijke mondzorgkoepels en de Commissie Leidraad Mondzorg om alle bovenstaande voorbereidingen te treffen. Hierover is intensief overleg gevoerd met VWS, NZa, ZN, RIVM en IGJ. Wij zijn hen erkentelijk voor de ondersteuning die hierbij is geboden. Nu alle voorbereidingen zijn getroffen, kunnen mondzorgverleners reguliere mondzorg hervatten. Wij doen daarbij een beroep op jou om dat op verantwoorde en gepaste wijze te doen.

 


21 april 2020

Ná de persconferentie 19.00 uur volgt informatie hervatting reguliere mondzorg

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


20 april 2020

Aanvraag persoonlijk Vecozocertificaat en autorisatie zorginkoopportaal

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


18 april 2020

Noodzakelijke voorbereidingen op de aanvraag Continuïteitsbijdrage

Om straks een aanvraag te kunnen doen voor de continuïteitsbijdrage heb je een persoonlijk Vecozo-certificaat nodig met een aantal autorisaties (‘zorginkoopportaal’ en ‘declaratieportaal’).

Bij de aanvraag/autorisatie van een persoonlijk Vecozo-certificaat kun je de flowchart raadplegen die wij hebben opgesteld. Wanneer je de afgelopen 2 jaar reeds overeenkomsten hebt afgesloten via het zorginkoopportaal, dan is de noodzakelijke autorisatie reeds geactiveerd, idem als je reeds declareert via het declaratieportaal. Dit geldt bijvoorbeeld voor het merendeel van de tandprothetici.

Wanneer je dat nog niet gedaan hebt dan adviseren wij je dit zo snel mogelijk te regelen.

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


16 april 2020

Stand van zaken hervatting reguliere werkzaamheden

Als mondzorgkoepels volgen wij een gezamenlijke koers om op gepaste en verantwoorde wijze de reguliere werkzaamheden te hervatten. Deze koers wordt in nauw overleg met VWS, NZa, IGJ en ZN afgestemd, omdat de ontwikkeling en bijbehorende gevolgen van COVID-19 dwingen tot dagelijks handelen. Wij hechten eraan om waar mogelijk maximale duidelijkheid te scheppen voor alle mondzorgverleners in Nederland. Dit is nu de stand van zaken. Lees hier verder.

(toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten)

 


16 april 2020

Togs aanvraag uitgesteld naar 22 april

De aanvraag van de TOGS-regeling (voor bedrijven in de sectore,n die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis), waar nu ook de SBI-codes voor praktijken van tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici onder vallen, zou vanaf 15 april ingediend kunnen worden, maar is uitgesteld naar 22 april.

 


15 april 2020

Advies van Commissie Leidraad Mondzorg Corona

Vandaag heeft de Commissie Leidraad Mondzorg Corona haar advies opgeleverd en ter afstemming voorgelegd aan het RIVM, IGJ en VWS. Daarnaast is de leidraad in afschrift verstuurd aan de opleidingen tandheelkunde en mondzorgkunde, de NZa, ZN en de Patiëntenfederatie NL.

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


15 april 2020

Nederland en Duitsland hebben afspraken hebben gemaakt over grensoverschrijdende werkzaamheden en coronamaatregelen

Nederland en Duitsland hebben afspraken hebben gemaakt over toepassing van het belastingverdrag bij grensoverschrijdende werkzaamheden en coronamaatregelen, zo meldt de website Taxlive.

Tandartsen, mondhygiënisten, tandprothetici en andere werkenden en werknemers die in de grensgebieden in Duitsland of België wonen en in Nederland werken, kennen specifieke fiscale regels om negatieve gevolgen van verschillen in regelgeving te beperken.

Als grensarbeiders door de coronamaatregelen thuis moeten werken, zal de belastingplicht niet verschuiven. Grensarbeiders moeten een administratie bijhouden van hun thuiswerkdagen en moeten onderbouwen dat de thuiswerkdagen uitsluitend het gevolg waren van de coronamaatregelen. Voor grensarbeiders, die altijd al een of enkele dagen thuis werken, geldt de goedkeuring niet.

In de regel zijn de ondersteuningsmaatregelen in Nederland niet toegankelijk voor grenswerkers, omdat ze niet in Nederland wonen. Wie buiten Nederland werkt maar een bedrijf in Nederland heeft, kan deels aanspraak maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (TOZO): ze maken geen aanspraak op een Tozo-uitkering voor levensonderhoud maar kunnen wel een Tozo-lening krijgen voor hun bedrijfskapitaal.

Vraag en antwoord Coronamaatregelen en werken over de grens

 


9 april 2020

Update: verlenging staking reguliere zorg & gesprekken ZN en VWS

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.


9 april 2020

Financiële compensatie coronacrisis: zo staat het ervoor

De laatste dagen zijn er veel ontwikkelingen rondom financiële compensatiemaatregelen voor de mondzorg. De vier mondzorgkoepels werken hierin nauw samen. We zetten op een rijtje wat we nu weten. Deze maatregelen gelden ook voor mondhygiënisten.

• De compensatiemaatregelen van de zorgverzekeraars zijn gericht op het waarborgen van de continuïteit van de zorgverlening en niet op inkomenscompensatie. Een deel  van de maatregelen van de overheid is dat wel.
o Zorgverzekeraars: continuïteitsbijdrage-regeling
o Rijksoverheid: financiële maatregelen

• Wie ervoor in aanmerking komt, kan op meerdere regelingen een beroep doen. Er zullen wel verrekeningen tussen een aantal regelingen gaan plaatsvinden. Waarschijnlijk zullen die achteraf gedaan worden. Wie ‘dubbele’ aanvragen heeft gedaan zal niet beboet worden maar zal ten onrechte ontvangen bedragen wel moeten terugbetalen.

• Praktijkhoudende tandartsen/mondhygiënisten/tandprothetici worden voor het verzekerde gedeelte van de door hen geleverde zorg gecompenseerd door de zorgverzekeraars via de continuïteitsbijdrage-regeling. Voor het onverzekerde gedeelte kunnen ze een beroep doen op regelingen van de rijksoverheid, zoals de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de TOGS (‘€4000-regeling’).

• ZZP-tandartsen/mondhygiënisten/tandprothetici kunnen een beroep doen op de Tegemoetkoming Overbrugging Zelfstandige Ondernemers (TOZO). De koepels zoeken uit of ze ook een beroep kunnen doen op de TOGS (‘€4000-regeling’). Duidelijk is dat ze geen beroep kunnen doen op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de continuïteitsbijdrage-regeling van de zorgverzekeraars.

• Naast de zorgverzekeraars en de rijksoverheid bieden ook andere instellingen financiële ‘verlichting’, zoals de Belastingdienst, banken en verzekeraars. Het gaat hierbij vaak om uitstel van betalingen.

Bron: KNMT

 


8 april 2020

Spoedgevallen tijdens corona-uitbraak

In samenspraak met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zijn er instructies voor spoedzorg opgesteld door KNMT en ANT. Om ook mondhygiënisten met deze instructies bekend te maken hierbij de informatie. Meer weten? Kijk op https://www.knmt.nl/coronavirus/spoedgevallen-tijdens-corona-uitbraak.

Hoewel de reguliere behandelingen in de praktijk sinds 16 maart worden gestaakt, houd je als mondzorgverlener (tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus) wel de zorgplicht over jouw patiënten. Hoe je deze zorg organiseert en welke patiënten je wel en niet mag behandelen in jouw praktijk, zetten wij hieronder voor jou uiteen.

Bij de zorgverlening in deze tijden staat de veiligheid van patiënten en die van zorgverleners op 1. In onze praktijken zijn wij door het juist volgen van de richtlijn voor infectiepreventie goed ingericht op het omgaan met onder andere aerosolen. Dit maakt het mogelijk om niet besmette patiënten met spoedklachten in de eigen praktijk te behandelen.
Bij de zorgverlening staan op dit moment 2 uitgangspunten centraal:
– Behandel COVID-19-patiënten niet in de eigen praktijk, maar meld ze aan bij het Coronacentrum Acute Mondzorg (CAM)
– Verwijs COVID-19-patiënten niet automatisch door naar het ziekenhuis

Wat is spoed?
Onder spoed wordt verstaan:
– Dento-alveolair trauma waarbij repositie en replantatie noodzakelijk is, of als er sprake is van een gecompliceerde kroonfractuur met pulpa expositie
– Nabloeding na een behandeling
– Hevige pijn
– Mogelijk levensbedreigende ontstekingen

Waar behandel je een patiënt met een spoedklacht?
Heeft de patiënt GEEN verkoudheidsklachten en GEEN koorts?
Dan kan spoedzorg in de eigen praktijk worden verleend;

Heeft de patiënt zelf GEEN verkoudheidsklachten, maar één van zijn gezinsleden of huisgenoten WEL koorts?
Meld de patiënt aan bij het Coronacentrum Acute Mondzorg (CAM) en stel pijnmedicatie en/of medicamenteuze therapie in. Stuur de patiënt, na overleg met de ROAZ-tandarts, zonodig in;

Heeft de patiënt verkoudheidsklachten en/of koorts?
Meld de patiënt aan bij het Coronacentrum Acute Mondzorg (CAM) en stel pijnmedicatie en/of medicamenteuze therapie in. Stuur de patiënt, na overleg met de ROAZ-tandarts, zonodig in.

Triageschema
Het triageschema maakt visueel welke afwegingen en stappen je maakt bij een spoedklacht. Houd dit schema bij de hand en gebruik het bij de eerste telefonische contacten met de patiënt. Daarnaast kan je gebruik maken van het advies pijnmedicatie bij medicamenteuze therapie voor volwassenen en kinderen.
Triageschema

Werkinstructie voor het verlenen van acute mondzorg (spoed) in de algemene praktijk
Naast de richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken, die onverkort geldig is, is er een werkinstructie ontwikkeld die mondzorgverleners handvatten biedt om het besmettingsrisico voor het mondzorgteam en de te behandelen patiënten zo laag mogelijk te houden. Deze werkinstructie is niet toereikend voor de behandeling van besmette patiënten.
Werkinstructie acute mondzorg in de algemene praktijk

Mag ik spoed-gerelateerde klachten behandelen?
De mondzorgkoepels KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT adviseren hun leden om in ieder geval tot en met 19 april uitsluitend spoedeisende hulp aan niet-corona patiënten te verlenen. Naast spoed zijn er ook behandelingen die niet direct, maar ook niet weken later uitgevoerd kunnen worden.

Ze leiden dan mogelijk tot een spoedklacht:
– Pijn (bijv. endodontische klachten / pulpitis).
– Uitgevallen of afgebroken restauraties
– Afgebroken gebitselementen
– Prothese problemen
– Ernstige parodontale infecties
– Alveolitis
– Scherpe randen, die pijn en/of beschadiging van tong- of wangslijmvlies tot gevolg hebben.
– Noodzakelijke nazorg / complicaties na eerdere dento-alveolaire chirurgie (o.a. implantatie, flapoperaties).
– Blaar die niet geneest (orale pathologie).
– Focus vrijmaken

Bij spoed-gerelateerde klachten dient dus steeds per patiënt afgewogen te worden of behandeling strikt noodzakelijk is.

Zelf besmet geweest en hersteld? Ook dan mag je geen besmette patiënt behandelen in de eigen praktijk
Dezelfde regels gelden zoals voor alle andere beroepsgenoten. Heeft de patiënt symptomen van het coronavirus dan kan behandeling niet in de eigen praktijk (zie triage). Andere patiënten en/ of medewerkers kunnen anders besmet worden.

 


8 april 2020

Uitwerking steunmaatregelen en media

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


7 april 2020

Update gesprek met ZN over uitwerking steunmaatregelen

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


3 april 2020

Update VWS stand van zaken noodmaatregelen mondzorg

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


3 april 2020

Commissie Leidraad Mondzorg Corona van start

De beroepsorganisaties KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT hebben onlangs de Commissie Leidraad Mondzorg Corona ingesteld die de beroepsgroep op korte termijn zal voorzien van eenduidige adviezen rondom infectiepreventie gedurende de coronacrisis. De Inspectie voor Gezondheid en Jeugd (IGJ) en het ministerie van VWS hebben positief gereageerd op dit initiatief.

De Commissie Leidraad Mondzorg Corona heeft haar eerste vergadering gehouden op 2 april jl. en streeft ernaar om in kort tijdsbestek te komen tot een set van overzichtelijke en eenduidige adviezen (leidraad) die stapsgewijs zal worden gepubliceerd door de beroepsorganisaties op basis van urgentie en relevantie voor dat moment. De leidraad zal telkens worden geactualiseerd zodat deze in de pas blijft lopen met de laatste wetenschappelijke en klinische inzichten en politieke besluitvorming.

De Commissie Leidraad Mondzorg Corona wil op basis van consensus tot zo breed mogelijk gedragen uitkomsten komen en zal daarvoor actief de samenwerking aangaan met alle beroepsgroepen, de (wetenschappelijke) opleidingen, de Patiëntenfederatie, Zorgverzekeraars Nederland, het RIVM en het Ministerie van VWS. Vooralsnog blijft de commissie actief zolang als dit noodzakelijk wordt geacht.

Samenstelling van de Commissie Leidraad Mondzorg Corona:

 • Voorzitter: drs. Maarten Jansen (KIMO)
 • Methodoloog / secretaris: drs. Mariska Tuut (PROVA)
 • Namens de KNMT: drs. Richard Kohsiek en drs. Rolf de Ruiter.
 • Namens de ANT: drs. Jan Willem Vaartjes en prof. dr. Fridus van der Weijden.
 • Namens NVM-mondhygiënisten: Monique de Bruin en dr. Dagmar Else Slot.
 • Namens de ONT: Rob van Straten en prof. dr. Hugo de Bruyn.

 


3 april 2020

Vervolg berichtgeving gezamenlijke mondzorgkoepels

Als vervolg op de berichtgeving van gisteravond en vanochtend over de voortgang van de gesprekken over de financiële compensatie informeren we jullie over het bijgevoegde persbericht van de gezamenlijke mondzorgkoepels over de ontstane situatie. Het persbericht verwijst naar het concrete voorstel voor compensatie dat de gezamenlijke mondzorgkoepels (ANT, KNMT, NVM-mondhygiënisten en ONT) zojuist aan minister de Jonge van het ministerie van VWS stuurden.

 


3 april 2020

Update duidelijkheid steunmaatregelen mondzorg

In navolging van het overleg van gisteren met VWS, NZa en ZN zal vandaag omstreeks 13.30 door alle mondzorgkoepels berichtgeving verschijnen met duidelijkheid over a.s. maandag 6 april.

Namens ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT.

 


2 april 2020

Overheid laat mondzorg in onacceptabele onzekerheid

Vandaag hebben ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT gezamenlijk een noodoproep gedaan inzake het acute gevaar waarin de mondzorg verkeert. De hele dag zijn wij in overleg geweest met VWS, NZa en ZN en is keer op keer benadrukt hoe hoog de nood is en wat de contouren moeten zijn van een pakket aan steunmaatregelen voor de mondzorg.

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


31 maart 2020

Update maatregelen van de Rabobank

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


30 maart 2020

Update coronacrisis overleggen

Afgelopen week is veel gebeurd binnen de crisis coördinatie van NVM-mondhygiënisten. De ontwikkelingen gaan snel. Wij zitten er bovenop, met als doel de mondhygiënist zo goed mogelijk door deze crisis heen te helpen. We pakken deze acties vanuit NVM-mondhygiënisten op, juist in deze tijd is het belangrijk dat we ons als Mondzorg samen sterk maken.

Het volledige bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


30 maart 2020

Update corona – NZa

Er is een oproep gekomen vanuit ANT om de NZa te melden over liquiditeitsproblemen en of NVM-mondhygiënisten de oproep wilde delen. Wij kunnen jullie melden dat dit niet meer nodig is.
Het volledige bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


26 maart 2020

Aanpassing consumentenwebsite i.v.m. coronavirus

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


25 maart 2020

Extra NVM-live m.b.t. ontwikkelingen rondom coronavirus

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


25 maart 2020

Sommige mondmaskers van buiten de EU zijn gelijkwaardig aan FFP2 en FFP3

Bepaalde mondmaskers die buiten de EU (o.a. China en de VS) zijn goedgekeurd, zijn gelijkwaardig aan FFP2- en FFP3-mondmaskers die voldoen aan de Europese norm EN-149 2001. Kijk hier te zien om welke maskers het gaat.

 


25 maart 2020

Vragen over testen mondzorgprofessionals op het coronavirus

Er zijn vragen binnengekomen over het testen van mondzorgprofessionals op het coronavirus. Op dit moment zijn daar niet genoeg testen voor, maar dit wordt meegenomen in het overleg met de betrokken instanties.

 


24 maart 2020

Rode Kruis start centrale inzamelactie medische hulpmiddelen

Door het coronavirus is er een tekort aan beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen. Het Rode Kruis start daarom een centrale inzamelactie.

Er is op dit moment een tekort aan de volgende beschermingsmiddelen:

• FFP1, FFP2 & FFP3 mondmaskers & mondkapjes
• Tyvek pakken
• Plastic handschoenen
• Desinfecterende middelen
• Beschermingsbrillen

Particulieren of ondernemers die deze materialen willen inleveren, kunnen zich melden bij het Rode Kruis. Het Rode Kruis draagt alle ingezamelde materialen na controle en sortering over aan het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en GGD GHOR Nederland. Zij zorgen dat de middelen bij de zorginstellingen komen waar ze het hardst nodig zijn. Alles wat je kunt missen, maakt een verschil! Er is meer dan voldoende capaciteit om de producten op te halen.

Wil je een van deze producten doneren? Neem dan contact op via beschermingsmiddelen@rodekruis.nl of inleveren@rodekruis.nl.

 


24 maart 2020

ABN AMRO treft steunmaatregelen vanwege impact coronavirus

ABN AMRO heeft voor de intermediairs en accountants een nieuwsbrief opgesteld met daarin de maatregelen die ABN AMRO neemt m.b.t. hun klanten en de coronacrisis.

NVM-mondhygiënisten deelt deze nieuwsbrief graag met jou zodat je die kunt delen en bespreken met je administratiekantoor, accountant of intermediair. (toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten).

 


 24 maart 2020

Informatie i.v.m. de coronacrisis voor mondhygiënisten werkend in loondienst

Sinds 16 maart jl. zijn veel mondzorgpraktijken gesloten. Maar er zijn ook praktijken die doorwerken. Wat betekent sluiting of doorwerken voor de mondhygiënist werkend in loondienst?

In de afgelopen week ontvingen wij veel vragen hierover. In een document ‘Informatie i.v.m. de coronacrisis voor mondhygiënisten werkend in loondienst’ worden antwoorden gegeven op de meest gestelde vragen.

Dit document is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


23 maart 2020

Ook compensatie loonkosten bij vrijwillige sluiting praktijk

Het ministerie van Economische Zaken heeft vandaag laten weten dat de NOW-regeling (werktijdverkorting) ook geldt bij vrijwillige sluiting van de praktijk als gevolg van het coronavirus.

 


23 maart 2020

Vlaamse richtlijn (nog) niet van toepassing op Nederlandse situatie

Veel leden wijzen de KNMT op de Vlaamse richtlijn rondom behandelen tijdens de coronacrisis. Die schrijft in meer detail voor hoe er gehandeld mag worden. Ze vragen zich af of het hier geldende advies niet moet worden aangescherpt. Dat is vooralsnog niet het geval. Met het advies van zondag 16 maart jl. gelden er al beperkingen in de Nederlandse situatie. Het advies houdt namelijk in alleen spoedklachten te behandelen met reguliere beschermingsmiddelen, als ingeschat wordt dat de patiënt niet besmettelijk is. Vanaf nu alle behandelingen uitvoeren met extra beschermingsmiddelen is door de grote tekorten niet mogelijk. Nieuwe voorraden moeten, als ze er zijn, ook verdeeld worden over de hele zorgsector.

De IGJ heeft op vrijdag 20 maart het volgende bericht doen uitgaan:

Coronavirus: mondzorg staken, behalve bij spoed

Nieuwsbericht | 20-03-2020 | 18:30

Tandartsen en mondhygiënisten moeten stoppen met mondzorg die geen haast heeft. Dit om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen. Zij moeten alleen in spoedgevallen nog patiënten behandelen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vindt het belangrijk dat deze tijdelijke beroepsnorm voor de mondzorg door de beroepsgroep wordt gevolgd.

De gedragslijn alleen spoedgevallen te behandelen wordt breed ondersteund, onder meer door de Koninklijke Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de Associatie van Nederlandse Tandartsen (ANT), de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM), het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), Afdeling Tandheelkunde RadboudUMC en UMCG Tandheelkunde en het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) van het UMCG.

De beroepsgroep heeft op basis van hun eigen kennis en expertise zelf een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de verschillende risico’s. Alle zorgaanbieders en zorgverleners moeten zich aan de normen voor verantwoorde zorg van de beroepsgroep houden. Nu betekent dat dus tijdelijk dat alleen spoedeisende mondzorg wordt gegeven.

Moet ik mijn praktijk verplicht sluiten voor reguliere behandelingen?
Er is geen verplichting van de rijksoverheid om praktijken te sluiten voor reguliere behandelingen. Het ministerie van VWS en de IGJ hebben wél het dringende advies van de gezamenlijke mondzorgkoepels om alleen nog spoedzorg te verlenen aan niet-coronapatiënten overgenomen als de tijdelijke norm voor verantwoorde zorg in deze fase van de coronacrisis. Als je besluit af te wijken van de norm dan moet je daarvoor een deugdelijke motivering hebben, die bovendien in het belang van de patiënt is.

 


20 maart 2020

Invorderingsmaatregel medische hulpmiddelen – wat betekent dit voor de mondzorg?

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


20 maart 2020

Nieuw: KVK Coronaloket

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


20 maart 2020

Berichtgeving vanuit ABN AMRO: meest gestelde vragen en steunmaatregelen voor (para)medici

De uitbraak van het coronavirus heeft acute impact op de geldsituatie van veel bedrijven en particulieren. Daarom komt ABN AMRO met een aantal steunmaatregelen om haar klanten zo gezond mogelijk door de crisis te loodsen. Het gaat om maatregelen waardoor bedrijven en hypotheekklanten met betalingsproblemen tijdelijk geen aflossing hoeven te betalen.

Voor meer informatie over deze maatregelen, verwijst ABN AMRO graag naar hun website.

Voor een groep van zo’n 55.000 Commercial Banking-klanten, die een lopend zakelijk krediet hebben tot 2,5 miljoen euro, wordt betaling van rente en aflossing automatisch opgeschort voor 6 maanden. Dit geldt ook voor zakelijke kredieten verstrekt aan medici. Op de website tref je antwoorden aan op de meest gestelde vragen door medici rondom het coronavirus:

ABN AMRO adviseert haar klanten om de maatregelen goed te lezen en te bekijken of er voor hen mogelijk automatisch iets wordt ingeregeld of dat zij zich moeten melden voor een regeling.

Een aantal specifieke sectoren wordt acuut hard getroffen door het coronavirus. ABN AMRO onderzoekt of er voor dergelijke sectoren als geheel generieke snel werkende regelingen mogelijk zijn en adviseert haar medische klanten, zoals onder meer mondzorgverleners, dierenartsen en fysiotherapeuten, om contact op te nemen met hun relatiemanager als zij verwachten dat deze maatregelen niet toereikend zijn. De verzoeken worden individueel beoordeeld en er wordt gewerkt aan een oploskader voor de medische relaties welke financieel getroffen zijn door het coronavirus.

 


20 maart 2020

Belangrijke berichtgeving vanuit Infomedics voor ondernemers

Infomedics zal tijdelijk geen incidentele vervroegde uitbetalingen doen voor zorgaanbieders.

Lees hier het volledige bericht.

 


19 maart 2020

Financiële maatregelen praktijkhouders en zpp’ers

Als aanvullingen op de uitgebreide informatie naar aanleiding van de noodmaatregelen die het kabinet genomen heeft om ondernemers te ondersteunen, hierbij twee documenten met specifieke informatie voor praktijkhouders en zzp’ers. NVM-mondhygiënisten mag gebruik maken van de analyse van de economische maatregelen van de KNMT. We zijn hen hier heel erkentelijk voor.

Financiële maatregelen voor praktijkhouders (alleen toegankelijk voor leden)

Financiële maatregelen voor zzp’ers (alleen toegankelijk voor leden)

 


19 maart 2020

Invorderingsmaatregel medische hulpmiddelen – wat betekent dit voor de mondzorg?

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


18 maart 2020

Officiële bevestiging VWS onderschrijft advies mondzorgkoepels

Zoals eerder bericht, onderschrijft het Ministerie van VWS het advies van mondzorgkoepels om praktijken te sluiten voor niet-spoedeisende mondzorg en nog uitsluitend spoedzorg te verlenen aan niet-coronapatiënten. Zojuist is de officiële bevestigingsbrief hierover binnengekomen.

Lees hier de officiële brief.

De mondzorgkoepels zijn het ministerie zeer erkentelijk, dat het de mondzorgverleners en al hun medewerkers steunt in hun inzet om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

 


18 maart 2020

Noodpakket banen en economie – informatie voor mondhygiënisten

Op 17 maart heeft het kabinet een noodpakket gepresenteerd. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Het extra pakket maatregelen komt bovenop economische maatregelen, die donderdag 12 maart al zijn genomen.

NVM-mondhygiënisten zet hierbij de belangrijkste maatregelen op een rijtje:

1. Werktijdverkorting
De huidige werktijdverkorting-regeling (wtv-regeling) heeft ten doel om werkgevers in staat te stellen hun personeel te behouden als ze tijdelijk te maken krijgen met een fors werkurenverlies door een calamiteit die buiten het normale bedrijfsrisico valt. De uitbraak van het coronavirus is zo’n calamiteit. Dit heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op deze regeling. Hier is de regeling niet op berekend. Daarom is deze regeling met onmiddellijke ingang ingetrokken, en wordt tegelijkertijd gewerkt aan de invoering en openstelling van een nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Deze tegemoetkomingsregeling maakt het mogelijk om meer werkgevers financieel tegemoet te komen en dit bovendien sneller te doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling. Deze regeling geldt voor bedrijven van alle omvang. Bovendien is het aanvraagproces door loskoppeling van de WW sterk vereenvoudigd, en worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd.

2. Voorwaarden om te voldoen aan de NOW
Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen – gerelateerd aan het omzetverlies – bij UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers 100% door.
UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist.
Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt een correctie plaats indien er sprake is geweest van een daling van de loonsom. Op basis van de te verstrekken gegevens kan derhalve achteraf worden vastgesteld of het voorschot te ruim of te beperkt is geweest, en kan de definitieve tegemoetkoming worden vastgesteld. Daarbij zal nabetaling of terugvordering aan de orde kunnen zijn.
Het ministerie van SZW en UWV werken op dit moment met grote inzet om op korte termijn tot een werkbare tegemoetkomingsregeling te komen

3. Extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers, zzp-ers
Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.

4. Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)
Deze tijdelijke regeling bevat de volgende elementen:

 • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling maximaal ca. € 1500 per maand (netto).
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor
  bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan thans in het Bbz geldt worden gehanteerd.

Het kabinet doet een oproep aan zelfstandige ondernemers om slechts gebruik te maken van de regeling indien dat nodig is.

5. Noodloket
Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Dit als noodvoorziening op de overige maatregelen in de brief. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Zij zien hun inkomsten grotendeels teruglopen, terwijl hun vaste lasten intussen gewoon doorlopen en hun uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de COVID-19-uitbraak achter de rug is. Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.

De tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4000 voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. Indien nodig worden deze voorwaarden steeds geactualiseerd.

6. Liquiditeitssteun
Uitstel van betaling van belastingen

Invorderingsrente en belastingrente
Het kabinet heeft besloten verdere fiscale maatregelen te nemen die erop gericht zijn de liquiditeit van ondernemers te ondersteunen. Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen verlaagt het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle belastingschulden. Omdat het uitvoeringstechnisch niet mogelijk is het percentage naar 0% te verlagen, wordt het percentage (tijdelijk) vastgesteld op 0,01%.

Naast invorderingsrente worden ondernemers ook geregeld geconfronteerd met belastingrente. Belastingrente wordt gerekend als een aanslag te laat kan worden vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de aangifte niet op tijd of niet voor het juiste bedrag wordt ingediend bij de Belastingdienst. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen.

Om ondernemers tegemoet te komen zal het kabinet het percentage van de belastingrente ook tijdelijk verlagen naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen. Daarbij geldt om uitvoeringstechnische redenen dat de tijdelijke verlaging van het percentage van de belastingrente ingaat vanaf 1 juni 2020. De enige uitzondering hierop vormt de tijdelijke verlaging van het percentage van de belastingrente in de inkomstenbelasting, die zal ingaan vanaf 1 juli 2020.

Wijzigen van de voorlopige aanslag
Ondernemers betalen nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd. Daardoor gaan ondernemers meteen minder belasting betalen. Het kan ook zo zijn dat het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die de ondernemer in de eerste maanden van dit jaar al heeft betaald. In dat geval krijgt de ondernemer het verschil uitbetaald.

7. BMKB
Het kabinet heeft in de kamerbrief van 12 maart 2020 aangekondigd een tijdelijke faciliteit onder de BMKB op te stellen voor mkb-bedrijven die getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus. Onder de tijdelijke maatregel van de BMKB worden financieringen met een verhoogd borgstellingskrediet van 50% naar 75% mogelijk aan in de kerngezonde mkb-bedrijven toegelaten, om opgekomen of te verwachten liquiditeitsproblemen vanwege de coronaproblematiek te verzachten. Financiers (met name banken) kunnen daardoor gemakkelijker en sneller krediet verruimen waardoor meer mkb-bedrijven eerder meer geld kunnen lenen. Zie hiervoor ook onze eerdere berichtgeving.

8. GO-regeling
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen sinds 2009 gebruik maken van de GO-regeling. Met de GO helpt EZK zowel het mkb als (middel)grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, vanaf € 1,5 miljoen tot (op dit moment) maximaal € 50 miljoen per onderneming.
De coronacrisis raakt vele sectoren en leveringsketens.

Hierbij een link naar de kamerbrief met daarin de uitgebreide toelichting op het noodpakket.
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2020/03/17/kamerbrief-over-noodpakket-banen-en-economie

Ondernemers kunnen hier terecht voor zaken die met de belastingdienst geregeld dienen te worden: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/coronavirus

De bovengenoemde maatregelen worden zo snel mogelijk door het ministerie van Sociale Zaken beschikbaar gemaakt voor ondernemers.

 


17 maart 2020

Ministerie van VWS ondersteunt advies van mondzorgkoepels

Het ministerie van VWS heeft zojuist laten weten dat men het advies van de mondzorgkoepels KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT ondersteunt om de reguliere zorgverlening te staken en in de eigen praktijk nog uitsluitend spoedzorg te verlenen aan niet-coronapatiënten.

De mondzorgkoepels zijn het ministerie zeer erkentelijk, dat het de mondzorgverleners en al hun medewerkers steunt in hun inzet om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Veel leden geven inmiddels aan dat ze graag gehoor willen geven aan het advies, maar zich tegelijkertijd afvragen of ze daarin wel worden gesteund. KNMT heeft namens en in overleg met alle mondzorgkoepels na het afgeven van het advies meteen contact gezocht met VWS en uitgelegd waarom dit advies wordt gegeven.

Wetenschappelijke onderbouwing aerosolen
De afgelopen dagen is dat contact geïntensiveerd, met name vanwege de behoefte bij VWS aan onderbouwing van het advies. In het overleg met de ministers De Jonge en Bruins is toegelicht dat uit onderzoek blijkt dat door de aard van de zorgverlening (neem bijvoorbeeld het schoonspoelen van een gaatje met water, of met ultrasone apparatuur een gebitsreiniging uitvoeren) wetend dat het virus zich bij uitstek via zogeheten aerosolen (waterdeeltjes) verplaatst), zorgverleners in de mondzorg een hoog risico lopen op besmetting, en het virus vervolgens weer door kunnen geven. De wetenschappelijke onderbouwing hiervoor is daarna schriftelijk aangereikt.

Afname voorraden beschermingsmiddelen
Tevens is aangegeven dat de voorraden aan beschermingsmiddelen drastisch slinken, wat betekent dat er straks niet meer in spoedzorg kan worden voorzien als er nu geen maatregelen worden getroffen. En dat bij de stappen die genomen worden altijd het beleid van de experts van de drie tandheelkundige faculteiten gevolgd wordt.

Waardering voor bereidheid VWS
De mondzorgkoepels adviseren hun leden dan ook dringend het advies om over te gaan op spoedzorg over te nemen. En in de eigen praktijk zorg te dragen voor een goede regeling van de spoedzorg aan de eigen patiënten. De mondzorgkoepels, bij monde van de KNMT, spreken hun waardering uit voor zowel de bereikbaarheid als de bereidheid aan de kant van het ministerie. Overleg was altijd mogelijk, of het nu in het weekend was of ‘s avonds. En dat in de wetenschap dat alle aandacht van het departement boven alles uitgaat naar de acute (ziekenhuis)zorg.

 


17 maart 2020

Update voor zelfstandig ondernemende mondhygiënisten

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


17 maart 2020

Verruiming borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)

Als gevolg van de coronacrisis komen de branches fysiotherapie, tandartsen, dierenartsen en mondhygiënisten in aanmerking voor het uitgebreide borgstellingskrediet, welke via banken kan worden verstrekt.

Onder meer binnen de Rabobank worden diverse maatregelen getroffen om klanten verder te helpen. Lees hier de laatste info vanuit de Rabobank.

 


15 maart 2020

Tussentijdse terugkoppeling rondom corona en praktijkvoering

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


15 maart 2020

Mondzorgkoepels adviseren leden niet-spoedeisende mondzorg te staken

De mondzorgkoepels KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT adviseren hun leden om met ingang van maandag 16 maart 2020 en in ieder geval tot 6 april 2020 de reguliere zorgverlening op te schorten en over te gaan op het uitsluitend behandelen van spoed bij niet-coronapatiënten.

Over dit bericht is overleg geweest met het ministerie van VWS en via VWS met het RIVM. Mede op verzoek van het RIVM wordt aangegeven dat de positie van hulpverleners in de mondzorg verschilt van andere hulpverleners. Immers, in de mondzorg wordt gewerkt met aerosolen die als transportmiddel gelden voor virussen. Bovendien zitten deze zorgverleners heel dicht op de mond van de patiënt. En, ook op verzoek van VWS/RIVM, berichten de koepels dat hun leden spoedhulp blijven verlenen.

Het is op dit moment van het grootste belang om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en daarmee de verspreiding van het virus af te remmen.

De maatschappelijke verantwoordelijkheid die de koepels hiermee nemen ligt in het verlengde van de adviezen die de overheid zondagmiddag heeft gegeven, waaronder het bewaren van een afstand van minimaal 1,5 meter.

Bovendien menen deze koepels het advies te moeten geven omdat in de mondzorg, meer nog dan in andere beroepen gewerkt wordt met aerosolen. Aerosolen zijn bij uitstek een transportmiddel voor virussen.

Desalniettemin is het stoppen met verlenen van niet-spoedeisende zorg een belangenafweging die praktijkhouders uiteindelijk zelf moeten maken.

De koepels wijzen hun leden erop dat het nog onzeker is in hoeverre deze beperking van de hulpverlening invloed heeft op de financiële compensatie in het kader van een aanvraag voor werktijdverkorting. Op dit moment is niet duidelijk welke criteria daarvoor worden toegepast. Navraag bij het ministerie van SZW heeft helaas geen duidelijk antwoord op die vraag gegeven.

De koepels realiseren zich het ongemak en de consequenties die dit met zich mee brengt en zullen hun achterban daar over informeren zodra ze meer weten. In de tussentijd zullen de koepels zich maximaal inzetten om de door de minister genoemde duidelijkheid (van het RIVM en het OutbreakManagement Team) en ondersteuning (ministerie van SZW) te krijgen.

 


13 maart 2020

Advies Week van de Mondhygiënist en coronavirus

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


13 maart 2020

Werkgevers en zzp’ers kunnen beroep doen op bestaande én nieuwe regelingen

Dit bericht is toegankelijk voor leden van NVM-mondhygiënisten. Lees hier verder.

 


12 maart 2020

NVM-mondhygiënisten annuleert al haar bijeenkomsten

NVM-mondhygiënisten heeft nauwlettend alle berichtgeving bijgehouden rondom het coronavirus (COVID-19). Het virus verspreidt zich nog steeds en voorzorgsmaatregelen worden vanuit de overheid steeds verder aangescherpt.

Door de berichtgeving en het afgelasten van grotere evenementen hebben wij besloten met onze eigen bijeenkomsten geen platform te bieden waarbij het risico op verspreiden van het virus vergroot wordt. Vandaar dat alle NVM-bijeenkomsten tot nadere berichtgeving worden geannuleerd.

Deze beslissing past bij het karakter van een beroepsorganisatie die staat voor preventie. Deze beslissing houdt in dat alle op dit moment ingeplande bijeenkomsten komen te vervallen.

Over het Young Professional Event en de ALV in juni nemen wij in een latere fase een beslissing afhankelijk van de ontwikkelingen.

 


12 maart 2020

Coronavirus en de mondzorgpraktijk

Het coronavirus heeft inmiddels ook ons land bereikt en er zijn meerdere besmettingen. Wat betekent dit voor de mondzorgpraktijken? Een update.

NVM-mondhygiënisten en KNMT hebben nauw contact met elkaar over het coronavirus. De ontwikkelingen en adviezen van onder andere het RIVM worden op de voet gevolgd. De KNMT heeft nauw contact met instanties, zoals de IGJ, het ministerie van VWS en de afdeling Infectiepreventie van ACTA. Omdat wij waarde hechten aan eenduidige informatievoorziening binnen de mondzorg, verwijzen wij voor de meest actuele informatie naar de website van de KNMT.
Cliënten kunnen voor actuele informatie over het coronavirus terecht op de website Alles over het gebit.

Uiteraard volgt NVM-mondhygiënisten in dit kader alle belangrijke websites:

Ook nu er besmettingen zijn hoeven de mondzorgpraktijken geen extra voorzorgsmaatregelen te treffen en is het volgen van de Richtlijn Infectiepreventie voldoende. Vooral handhygiëne (hoofdstuk 4, pagina 43) is heel belangrijk om het risico van overdracht van micro-organismen te voorkomen.

Voor iedereen (zorgverlener en cliënt) gelden deze aanbevelingen.

 • Hoest en nies in een tissue/papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog (realiseer je bij niesen/hoesten in je elleboog, dat als je dit doet met lange mouwen aan, je kleding gecontamineerd is en je deze het beste kan verwisselen; nies/hoest je in je onbedekte elleboog, was deze dan meteen). Probeer zo min mogelijk met je handen aan je gezicht te zitten.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg.
 • Was je handen regelmatig.
 • Geen handen schudden.

Voor de mondzorgverleners:

 • Geadviseerd wordt het landelijke beleid te volgen. Het RIVM is leidend voor de aanpak in Nederland. Als het nodig is zal het RIVM duidelijke instructies geven, ook voor de (mond)zorgverleners.
 • De praktijk kan vooralsnog gewoon open blijven. Als er aanleiding is om andere maatregelen te nemen, zullen we dat melden.
 • Cliënten hoeven niet gecontroleerd te worden bij een bezoek aan de praktijk. Heb je twijfel bij bijvoorbeeld een cliënt die uit een getroffen gebied komt, dan is het advies om telefonisch af te zeggen en de cliënt telefonisch contact op te laten nemen met GGD en de adviezen van de GGD op te volgen.
 • Je kunt via een informatie document de cliënten in de wachtkamer wijzen op de hygiënemaatregelen voor handen en bij hoesten. Je kunt ook een berichtje op je website plaatsen.

FFP2-mondmaskers:

Bovenstaande maskers gaan niet naar mondzorgpraktijken. De GGD zal mondkapjes en overige beschermingsmiddelen gaan verdelen onder alle zorgverleners. De fabrikanten werken hier ook aan mee. Hiermee moet worden voorkomen dat er tekorten ontstaan bij mondhygiënisten, tandartsen en andere mondzorgverleners door doorlopende bestellingen van mondkapjes door bijvoorbeeld ziekenhuizen. Minister Bruins heeft dat 5 maart jl. bekend gemaakt tijdens het Kamerdebat over het coronavirus. Er volgt geen verstrekking van FFP2-mondmaskers naar de praktijken vanuit een landelijke coördinatie.

De WHO geeft tevens informatie voor maatregelen op de (kantoor)werkplek.

Als er landelijk aanpassingen komen passen wij de berichtgeving aan.

 


Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl